Follow

- Dyma fideo @BBCCymruFyw@twitter.com ohoni i a rhai cyfeillion- Rhiannon, Sam @sambrown1993@twitter.com a Grace @CapperCapper@twitter.com, sydd yn drafod bethau i beidio eu dweud wrth bobl sy'n dysgu Cymraeg!
facebook.com/watch/?v=99013039
@DailyWelshWords@twitter.com @learncymraeg@twitter.com @learncymraegABA@twitter.com @LearnWelshBro@twitter.com @learncymraegGWE@twitter.com

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!