Show newer

RT @CAACymru@twitter.com

Canllaw syml a chryno i ramadeg Cymraeg, yn beodol ar gyfer dysgwyr Cymraeg, ond yn ddefnyddiol i bawb! Mae e mor boblogaidd, rydyn ni wedi'i adargraffu eto! @learncymraeg@twitter.com @LearnCymraegSG@twitter.com @learnwelshCP@twitter.com @CymraegSB@twitter.com @parallel_cymru@twitter.com @NantGwrtheyrn1@twitter.com @learncymraegGWE@twitter.com @S4CDysguCymraeg@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/CAACymru/status/11

RT @sambrown1993@twitter.com

Otta'n enep a wre'ta hag ow tyski yn few war an radyo!

Dyma'r wyneb wnei di wrth ddysgu yn fyw ar y radio! I ddysgu mwy o Gernyweg ewch i parallel.cymru/cernyweg

Meur ras bras a'n galow myttin ma @AledLlanbedrog@twitter.com ha @BBCRadioCymru@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/sambrown1993/statu

RT @YLolfa@twitter.com

Wholesome vegetarian and vegan recipes from the very popular No Bones Jones festival food concession.

You can now buy a copy of No Bones Jones Festival Cookbook to make the dishes at home!

@WelshBooks@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/YLolfa/status/1147

Beth ydy canwyr mewn corau yn gwneud gydag eu gwyliau? Mynd ar daith a chanu i fwy o bobl, wrth gwrs!
Dyma Sara Borda Green o @Cor_Dre@twitter.com yn siarad yn Sbaeneg, Cymraeg a Saesneg am eu taith i'r Almaen.
parallel.cymru/sara-borda-gree
@papurdre@twitter.com @OnlyNorthWales@twitter.com @CymraegBangor@twitter.com

RT @sambrown1993@twitter.com

Dwi wedi dechrau sgwennu cwrs Cernyweg cyfrwng Cymraeg i @parallel_cymru@twitter.com - ewch i parallel.cymru/Cernyweg i ddysgu mwy.

I've begun writing a Welsh medium Cornish language course for @parallel_cymru@twitter.com - head to parallel.cymru/cernyweg to learn more.

🐦🔗: twitter.com/sambrown1993/statu

Mae Luke Williams @lukewilliamspd@twitter.com yn hyfforddwr gyda @StaffordTownFC@twitter.com, ac wrth ddysgu Cymraeg mae e wedi dechrau blogau am ein tîm cenedlaethol:

Luke Williams is a coach at Stafford Town FC, and is also blogging bilingually about the Wales national team:

parallel.cymru/blog-pel-droed/

David Jandrell, the best-selling Welsh humorist, distills the types of people that he has come across in his 44 years of employment, adding his own unique descriptions and anecdotes...
parallel.cymru/david-jandrell-
@YLolfa@twitter.com @WelshBooks@twitter.com

RT @WelshBooks@twitter.com

Our 3 for 2 offer starts today!🙌😎⛱️☀️📚

Whether you're by the beach or poolside this summer, be sure to slot one (or two or three!) of these fantastic into a beach bag!

Offers available at your local bookshop or on gwales.com

🐦🔗: twitter.com/WelshBooks/status/

RT @WelshBooks@twitter.com

'The Levels' by Helen Pendry (@parthianbooks@twitter.com) is Book of the Month for July 2019. @parallel_cymru@twitter.com gwales.com/bibliographic/?isbn

🐦🔗: twitter.com/WelshBooks/status/

RT @LlyfrauCymru@twitter.com

'Dim Croeso '69' gan Arwel Vittle (@YLolfa@twitter.com) yw Llyfr y Mis, Gorffennaf 2019. @parallel_cymru@twitter.com gwales.com/bibliographic/?isbn

🐦🔗: twitter.com/LlyfrauCymru/statu

- Hoffech chi ddysgu mwy am y daith i Batagonia? Erthygl gan Dafydd Roberts yma!

- Would you like to learn more about the journey to Patagonia? An article by Dafydd Roberts here!

-> parallel.cymru/dafydd-roberts-

@learncymraeg@twitter.com @learncymraegABA@twitter.com @DysgwyrSteddfod@twitter.com

Pwy sydd yn hoffi tipyn bach o goginio pob hyn yn hyn? 🍛🥧🍴
Dyma gasgliad o rysieitiau:
parallel.cymru/coginio/

Hoffech chi ychwanegu rysáit? Ebostiwch fi! parallel.cymru@gmail.com

@Cymraeg@twitter.com @PrynhawnDaS4C@twitter.com

Podlediad yr wythnos ar parallel.cymru @ypodcymru@twitter.com yw
Elis James @elisjames@twitter.com Dwy Iaith, Un Ymennydd
Mae Elis yn archwilio’r ffordd mae iaith yn allwedd i ddiwylliant, i ffordd arall o weld y byd, ac i bersonoliaethau gwahanol.
ypod.cymru/podlediadau/bbc-dwy
@BBCRadioCymru@twitter.com

Mae'r llyfr Cymru Mewn 100 Gwrthrych gan Andrew Green @gwallter@twitter.com @GwasgGomerPress@twitter.com wedi ennill categori Ffeithiol Greadigol yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn @LlenCymru@twitter.com neithiwr!
Erthygl unigryw am y llyfr yma:
parallel.cymru/andrew-green-cy
@LlyfrauCymru@twitter.com

Mae'r llyfr Cymru Mewn 100 Gwrthrych gan Andrew Green @gwallter@twitter.com @GwasgGomerPress@twitter.com wedi ennill categori Ffeithiol Greadigol yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn @LlenCymru@twitter.com neithiwr!
Erthygl unigyrw am y llyfr yma:
parallel.cymru/andrew-green-cy
@LlyfrauCymru@twitter.com

RT @GwasgGomerPress@twitter.com

Llongyfarchiadau unwaith eto i @Gwallter@twitter.com a Rolant Dafis ar ennill categori Ffeithiol Greadigol yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn neithiwr! 🥳🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿📚

Mae "Cymru mewn 100 Gwrthrych" ar werth yn siopiau llyfrau ar draws Cymru.

golwg360.cymru/newyddion/cymru @LlyfrauCymru@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/GwasgGomerPress/st

RT @YLolfa@twitter.com

Take the Magic Bus with No Bones Jones into an award-winning world of fabulous festival flavours, and discover how to cook authentic recipes in the No Bones Jones style.

No Bones Jones Festival Cookbook - out this week!

@WelshBooks@twitter.com
@VegTimes@twitter.com
@vegsoc@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/YLolfa/status/1141

Mwy cerddoriaeth ffantastig newydd sydd wedi cael eu rhyddhau gan @pystpyst@twitter.com!
More fantastig new Welsh music! 🎧 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Yn cyflwyno traciau gan...
Presenting tracks by...
@Blodaupapur@twitter.com @eadythofficial@twitter.com @_gwilym@twitter.com @GwilymBowenRhys@twitter.com @maredwilliams97@twitter.com
-> parallel.cymru/miwsig

There is lots of opinions, experiences and ideas on Twitter, and I know that lots of Welsh people like writing!
Am looking for people to contribute to parallel.cymru, which attracts 5,000 visitors a month.
parallel.cymru/chwilio-am-gyfr
@WelshBooks@twitter.com @LitWales@twitter.com @WelshLibraries@twitter.com

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!