Show newer

Dyma eitem sydd yn dadansoddi gemau Merched Cymru @FAWales@twitter.com y mis hwn gan @lukewilliamspd@twitter.com o @mansfieldtownfc@twitter.com:
Here's a bilingual item that analyses Wales Women's games this month:
parallel.cymru/blog-pel-droed/
@PodcastPeldroed@twitter.com @YClwbPelDroed@twitter.com @RedWallNews1@twitter.com

Wyt ti'n hoffi pêl-droed neu reslo? Neu gerddoriaeth? Dyma adolygiad o albwm newydd Gai Toms @gaitoms@twitter.com - gwrando (a darllen!) hanfodol!
Adolygiad gan @Gurfal@twitter.com
parallel.cymru/gai-toms-ar-ban
@Sainrecords@twitter.com @pystpyst@twitter.com

- Beth yw hanes heddychol yng Nghymru?
- What is the history of pacifism in Wales?
Mae Professor Linden Peach yn esbonio mwy!
parallel.cymru/linden-peach-pa
@GwasgPrifCymru@twitter.com @UniWalesPress@twitter.com

NINNAU is the North American Welsh @NAFoWales@twitter.com newspaper, with 28 comprehensive pages of news, articles, reviews and what's on calendars.
Find out more with some extracts!
parallel.cymru/ninnau/
@WalesinNA@twitter.com @NewYorkWelsh@twitter.com

Beth sydd yn digwydd yn y byd The Joy Formidable @joyformidable@twitter.com?
Bwriadau lansio’r Gŵyl Aruthrol yn @TramshedCF@twitter.com ar 23/11 yw beth!
Cyfweliad unigryw yma- parallel.cymru/the-joy-formida
@CreativeCardiff@twitter.com @CwlwmBusnes@twitter.com @PoblCaerdydd@twitter.com @MenterCaerdydd@twitter.com

RT @MartynLlyn@twitter.com

‘Mae pawb yn ddysgwyr - ond mae rhai wedi dewis.’ Wrth fy modd efo hwn @ManonSteffanRos@twitter.com - gwych!

🐦🔗: twitter.com/MartynLlyn/status/

RT @huwstephens@twitter.com

We made a documentary about Wales, my Dad painting the Cofiwch Dryweryn wall, and the incredible reaction to its vandalising this year. It’s on @S4C@twitter.com toight. You can watch via @BBCiPlayer@twitter.com also. twitter.com/s4c/status/1159394

🐦🔗: twitter.com/huwstephens/status

Pwy sydd yn dwlu ar y llyfrau poblogaidd Na Nel! ? Lot ohonom ni siŵr o fod! Mae'r awdures @meleriwj@twitter.com yn ateb cwestiynau gan parallel.cymru a @siopcantamil@twitter.com yma...

-> parallel.cymru/meleri-wyn-jame

@YLolfa@twitter.com @LlyfrauCymru@twitter.com @LlyfrDaFabBooks@twitter.com

RT @Planet_TWI@twitter.com

New issue of Planet!

"I know of no other magazine which collates Welsh ideas & values so thoughtfully with intellectual developments in the world at large, & interprets the results in such excellent journalism." Jan Morris

planetmagazine.org.uk/current
planetmagazine.org.uk/shop

🐦🔗: twitter.com/Planet_TWI/status/

RT @LSRPlaid@twitter.com

F’erthygl yn y @thesundaytimes@twitter.com heddiw am yr effaith gafodd ar fy mywyd

My piece in the Sunday Times about the personal consequences of

‘Duw a’m gwaredo, ni allaf ddianc rhag hon...’

👇🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️👇🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️👇🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️

thetimes.co.uk/article/be04f91

🐦🔗: twitter.com/LSRPlaid/status/11

RT @cymruarbyd@twitter.com

Ydych chi wedi clywed am ein digwyddiadau ardderchog sy’n cael eu cynnal yn yr @eisteddfod@twitter.com Genedlaethol eleni? Mae croeso i bawb, yn enwedig i’n ffrindiau ! Hefyd gallwch glywed mwy am beth sy’n digwydd yn Cymru a’r Byd a sut gallwch gymryd rhan 🥳🎶

🐦🔗: twitter.com/cymruarbyd/status/

RT @WelshBooks@twitter.com

'Out with It!/Allan â fo!' by @Stifyn1@twitter.com (@GwasgGomerPress@twitter.com) is Book of the Month for August 2019. @parallel_cymru@twitter.com
gwales.com/bibliographic/?isbn

🐦🔗: twitter.com/WelshBooks/status/

RT @GwasgGomerPress@twitter.com

Beth mae awduron Gomer yn ei wneud yn ystod yr @eisteddfod@twitter.com eleni?

Peidiwch ag anghofio checio ein cyfryngau cymdeithasol trwy'r wysthnos ar gyfer lluniau, diweddariadau a mwy!

🐦🔗: twitter.com/GwasgGomerPress/st

Mae Ceri Shaw wedi bod yn cefnogi’r gwasgariad Cymreig yng Ngogledd America 🇺🇸 ers 2011 trwy’r wefan @americymru@twitter.com, a nawr wedi dyfeisio ffordd arloesol i gefnogi dysgu’r iaith ar-lein- trwy groeseiriau. Yma, mae’n esbonio mwy…
-> parallel.cymru/ceri-shaw-croes
@WalesinNA@twitter.com

Mae Veronica Calarco o Stiwdio Maelor wedi dysgu Cymraeg a Kurnai, iaith Aboriginal o Awstralia. Pam a sut? Ffeindiwch mas mwy:
-> parallel.cymru/veronica-calarc
@Celf_Cymru@twitter.com

Cyfle gwrando ar rai awduron o @LlyfrauAmdani@twitter.com yn @DysgwyrSteddfod@twitter.com ar ddydd Sadwrn 03/08:
@BethanGwanas@twitter.com, Pegi Talfryn @popethcymraeg@twitter.com + Mared Lewis. Croeso i bawb!
parallel.cymru/parallel-cymru-
@LlyfrauCymru@twitter.com @GwasgGomerPress@twitter.com @YLolfa@twitter.com @CAACymru@twitter.com

Mae gwyliau’r haf yn prysur nesáu ac mae pawb yn @GwasgGomerPress@twitter.com yn paratoi at fynd ar eu gwyliau. Ond sut wyt ti’n dewis pa lyfrau i fynd â?

Awgrymiadau: parallel.cymru/gomer-haf-2019
@eurig@twitter.com @InspectorChard@twitter.com @KarlaJMBrading@twitter.com @meleriwj@twitter.com @popethcymraeg@twitter.com @siannorthey@twitter.com @LlyfrauCymru@twitter.com

The summer hols are approaching and everyone at @GwasgGomerPress@twitter.com is getting ready to go away. But how do you choose which books to take on holiday?
Many suggestions: parallel.cymru/gomer-haf-2019/
@eurig@twitter.com @InspectorChard@twitter.com @KarlaJMBrading@twitter.com @meleriwj@twitter.com @popethcymraeg@twitter.com @siannorthey@twitter.com @WelshBooks@twitter.com

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!