מאז לא הוספתי אפילו כרטיס חדש אחד, והיום שברתי את קו ה־200 (כלומר, היו לי פחות מ־200 כרטיסים לשנן) 🥳

מחר צפויים יותר כרטיסים, אבל הצפי הוא מגמה ברורה של ירידה 📉

Show thread

🗃 is an software (). It helps you learn things efficiently 🧠🚲
(apps.ankiweb.net/)

Low-key Anki is a method for using Anki with constant ease factors and only two options — 🟩 pass and 🟥 fail — instead of the normal four (again, hard, good and easy).

💡 I implemented the low-key method using the new custom scheduling feature. Find out how and why you should consider using it here:
digitalwords.net/anki/low-key/

עדי כתבה ברשת השכנה:

יש לי תיקיה במחשב עם תמונות ישנות של סבתא שלי. אני לא זוכרת מאיפה כולן הגיעו אלי, ואיך הן נאספו עם השנים. תמונה אחת שמורה תחת השם "חתונה אוקטובר 1945".

אני לא יודעת מי החתן והכלה, ואיפה בהונגריה היא צולמה, אולי אמא שלי ואחותה יוכלו להשלים עוד פרטים. אבל התמונה הזו מהפנטת אותי וגורמת לי לחזור אליה שוב שוב.

«🧵

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!