Follow

: Elin Fflur a Rhys Meirion - Y Weddi
youtube.com/watch?v=v0-t3GUNaC
Dw i'n meddwl bod y gan yma yn fendigedig! Pwy sy'n gwybod lle dw i'n ffeindio'r geiriau?

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!