O'n i isho seiclo efo fy meic modur ddydd Sul nesa, ond dydy'r tywydd ddim yn licio fo! ("So" = dydd Sul)

: Elin Fflur a Rhys Meirion - Y Weddi
youtube.com/watch?v=v0-t3GUNaC
Dw i'n meddwl bod y gan yma yn fendigedig! Pwy sy'n gwybod lle dw i'n ffeindio'r geiriau?

Bore da! Dyma start y gwanwyn yn yr Almaen... O'n i'n mynd i fynd allan efo fy meic modur i, ond dw i'n meddwl bod rhaid i mi aros!

@Martin_J Does ddim llawer o bobl yn yr Almaen sy'n dysgu Cymraeg, dw i'n siŵr o! Ond dyma Britta Schulze-Thulin (www.schulze-thulin.de): Gwyddonydd ac athrawes ydy hi. Dw i wedi clywed bod ei chyrsiau Cymraeg hi yn poblogaidd iawn. Piti garw bod hi'n rhy bell - dw i'n hapus bod gen i 😀

Long list of Welsh learner Youtube channels 

@jaz Mae list caneuon DistantDreamer93 yn wych! Roedd y ffordd dw i wedi ffeindio Bryn Fôn ac Elin Fflur. Dw i'n licio eu caneuon yn fawr iawn. Ydach chi'n nabod "Abacus" gan Bryn Fôn? Mae hi'n fy hoff gan ❤️ Os dw i'n mynd i Gymru yn yr haf, dw i'n siŵr o brynu eu albymau!

Prynhawn da! Dw i newydd ddod yma a dw i'n dysgu Cymraeg efo SaySomethingInWelsh a Duolingo (ond dw i'n meddwl bod SSiW yn well!). Dw i'n byw yn yr Almaen. Mae hi'n gwyntog iawn yma heddiw! Gobeithio bydda i'n medru deall beth byddwch chi'n ysgrifennu. Dw i'n hapus i ffeindio pobl eraill sy'n dysgu Cymraeg hefyd!

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!