Follow

Helo bawb! Marc dwi. Dw i'n newydd i Mastodon felly byddwch yn dyner! haha! Dwi i'n byw yn Ne Cymru ond yn gweithio fel Nyrs ym Mryste.Edrych ymlaen at gwrdd â chi i gyd.

@snavemarc dw i'n byw yn y de hefyd, yn abertawe. dw wedi bod yn ymarfer cymraeg am bum mis nawr :) mae fy threilgo'n ofnadwy, sori XD

@snavemarc Croeso, let me know if I can be of help getting started on 👍

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!