Follow

Dwi hefyd newydd dechrau dysgu Cymraeg. Mae'n ddrwg gennyf am unrhyw gamgymeriadau.

@snavemarc
Dw i wedi dechrau dysgu Cymraeg deg blwyddyn yn ôl, ac dw i dal yn gamgymeriadau!! Meddwlais i dych chi'n dda iawn!
👏🙂

@snavemarc da iawn a phob lwc. Peidiwch â phoeni am gamgymeriadau, dyna'r ffordd orau i ddysgu.

@snavemarc paid a poeni, dwi wedi bod yn siarad Cymraeg ers bod yn ifanc iawn. Dwi dal methu syllafu yn iawn 😂

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!