Helo Dw i'n byw yn y gogledd felly dylai hynny bod "swmae" yn wir! Dw i newydd ymuno ond do'n i ddim yn sylweddoli mai dim ond Mastodon mewn dillad gwahanol ydy hyn felly mae'n debyg bydda i ddim yn "tooting" yn aml!

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!