Follow

Fy man geni yw Llanelwy yng Ngogledd Cymru. Bûm yn gweithio yn Llundain am 30 mlynedd, symudais yn ôl i Gymru ond ar ôl i fy ngwraig farw symudais i fyw yn Ffrainc.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!