Follow

Podlediad Newydd - Nerth Dy Ben gyda Nia Parry🎧

Podlediad ysgafn, a sgwrs anffurfiol rhwng dwy ffrind am ddechreuad prosiect ac ymgyrch newydd a chyffroes - Nerth dy Ben!

Gwrandwch | Rhannwch a Mwynhewch ar wasanaeth Y Pod.

ypod.cymru/podlediadau/nerthdy

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!