Follow

Pod i'r penwythnos Ysbeidiau Heulog 🎧

Podlediad gyda Llwyd Owen a Leigh Jones sy’n rhoi sylw i’r pethau bach sy’n gwneud gwahaniaeth i ni yn ystod y cyfnod hollol honco hwn.

Gwesteion yn cynnwys
Manon Steffan Ros, Ani Glass a Huw Stephens

Gwrandwch | Rhannwch | Dilynwch
👉ypod.cymru/podlediadau/ysbeidi

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!