Follow

Colli'r Plot - Pennod 2 🙌

Teipio rhyddiaith, sgwennu barddoniaeth📚

Gwrandwch ar eich platfform podcasts arferol a rhannwch gyda'ch ffrindiau.

👉linktr.ee/collirplot

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!