Follow

Yma ym Mecsico, yn rhoi sglein ar fy sbaeneg drwy Duolingo (nid y fersiwn ap) drwy gwrando-ddarllen straeon byrion. Difyr ac addysgol dau air sydd anaml yn gymar. Ac yn meddwl sut mae cael yr un adnodd ar y fersiwn cymraeg o Duolingo .. platfform mwya yn y byd am ddysgu ein hiaith. Am gost un gyfieithiad mi all ein cyrff lenyddol rhoi llen meicro cymraeg ar y map.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!