boost to pet the cat
__
   /> フ
   | . . l
   /` ミ_xノ
   /   |
  / ヽ  ノ
  │ | | |
 / ̄|  | | |
 | ( ̄ヽ_ヽ)__)
 \二つ

Newydd orffen “Atyniad” gan Fflur Dafydd — nofel wych.

Arsylwi dosbarth Cymraeg lefel Mynediad heno. Maent ar uned 7 ond yn gwneud yn dda iawn.

Wedi bod yn paratoi traciau sain ar gyfer cyngerdd “Dathlu Datblygu” ym mis Mehefin yn Llanbedr. Lot o waith i’w wneud…

Daeth rhyw ddyn i mewn i’m siop a dweud, “Pam mae arwydd eich allanfa yn fflachio ymlaen ac i ffwrdd?”
Dywedais, “Mae ar y ffordd allan”

🌎 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Seeing a lot of learners in the past week - !

Thanks to some great feedback from our friends at SaySomethingInWelsh if you are learning Welsh and looking to practise we strongly recommend adding the hashtag

For our Welsh speakers if you see the tag please consider replying as this will likely be a Welsh learner somewhere in the world looking to practise their written Welsh online!

Click the tag ➡️ to find or toots here

Reading “Atyniad” by Fflur Dafydd after failing to finish “Chwant”, a volume of short stories. Loved Bethan Gwanas’s story about balloons, but the rest of it wasn’t my thing.

Show thread

Darllen “Atyniad” gan Fflur Dafydd ar ôl i mi fethu cwblhau’r gyfres o straeon byrion “Chwant”. We fi dwlu ar stori Bethan Gwanas am falŵns ond doedd y gweddill ddim at fy nant o gwbl.

If there are any or people here, I'd like to follow you.
Use any of these hashtags or interact with this toot and let's connect.

Unrhyw pianyddion eraill fan hyn? // Any other pianists here?

Dyma’r cathod. Daf yw’r un sinsir, Jeff yw’r un galico. Mae’r ddwy ohonynt yn ferched. // Here are the cats. Dave is the ginger, Jeff is the calico. They are both girls.

To help some of us newcomers make connections: name 5-7 things that interest you but aren't in your profile with hashtags so they are searchable. Then repeat these instructions so others know to do the same.


Shwmae bawb, Stuart dw i - dwi’n byw yng Nghanolbarth Lloegr ond daeth fy nheulu o Geredigion (Aberporth) yn wreiddiol. Wedi dod yn diwtor Cymraeg yn ddiweddar. Dwi’n canu pob math o gerddoriaeth (ac offerynnau) yn gynnwys canu gwerin yn Gymraeg a Saesneg.

Show thread

Hello all, I’m Stuart — live in the English midlands but my family’s originally from Ceredigion (Aberporth). I’ve recently become a tutor for DysguCymraeg. I sing and play all sorts of music (and instruments), including traditional songs in Cymraeg and English.

Shwmae bawb - mae hyn fel oedd Trydar yn 2009! Gwych!

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!