Mae pobl Cymru’n taro’r nod gydag ailgylchu. A dweud y gwir, ni yw ailgylchwyr craffaf y DU. Rhannwch beth sy’n eich gwneud yn ailgylchwr craff am gyfle i ennill bwndel crwydro Cymru. Mwy o wybodaeth: wythnosailgylchu.org.uk

When it comes to recycling, people in Wales are nailing it. In fact, we are the savviest recyclers in the UK.
Tell us what makes you a savvy recycler to win the ultimate Wales explorer bundle.
Find out more: recycleforwales.org.uk/recycle

GWOBR CRWYDRO CYMRU WYTHNOS AILGYLCHU! Rhannwch beth sy’n eich gwneud yn ailgylchwr craff am gyfle i ennill tocyn teithio Crwydro Cymru i ddau, A thocyn Crwydro teulu i atyniadau hanesyddol Cadw!
Tagiwch os ydych chi’n adnabod .
Mwy o wybodaeth: www.wythnosailgylchu.org.uk

RECYCLE WEEK EXPLORER PRIZE GIVEAWAY!
Tell us what makes you a savvy recycler to be in for a chance of winning an Explore Wales travel card for two AND a family Explorer pass for Cadw's historic attractions!
Tag if you know a .
Find out how to enter: www.recycleweekwales.org.uk

Rydyn ni, Cadw a Trafnidiaeth Cymru yn cynnig tocyn teithio Crwydro Cymru A Thocyn Crwydro Cadw ar gyfer ailgylchwyr craff ac anturwyr ar eu prifiant ar gyfer Wythnos Ailgylchu eleni.
Y cwbl y mae angen i chi ei wneud yw rhannu beth sy’n eich gwneud yn .
Mwy o wybodaeth: www.wythnosailgylchu.org.uk

This Recycle Week, we’ve teamed up with Cadw and Transport for Wales to offer a group of savvy recyclers & budding explorers an Explore Wales travel card PLUS a family Cadw Explorer Pass.
All you have to do is tell us what makes you a .
Find out more: www.recycleweekwales.org.uk

Dyma chwalu camdybiaethau!
Ydych chi’n gwybod y gallwch chi bwyd gwastraff i GYD.
Diolch byth fod y rhan fwyaf ohonom yng Nghymru yn ei ailgylchu gwastraff bwyd.
Dysgwch ragor am ailgylchu bwyd yma: www.recycleforwales.org.uk/cy/bwyd

We bust the myths on food waste recycling!
Did you know, you can ALL food waste?
Good job more and more families in Wales are recycling their food waste.
Find out more about food recycling at: www.recycleforwales.org.uk/food

Mae heddiw yn , a , does dim ond un ffilm i wylio heno - 'The Witches'!
Gallai'ch creiddiau afalau helpu pweru'ch teledu.
Dysgwch beth arall y gallech ei bweru: www.recycleforwales.org.uk/cy/bwyd

Not only is today and a , it is also , there's only one film to put on tonight - The Witches!
Recycling your apple cores could even power your viewing.
Find out more: recycleforwales.org.uk/food

Gallai ailgylchu eich gwastraff bwyd bweru sesiwn gemau.
Mae hyn ydy newyddion da ar !
Dysgwch fwy: recycleforwales.org.uk/cy/bwyd

Recycling food leftovers that can't be eaten like fruit & veg peelings, egg shells & plate scrapings could provide the power for a gaming session.
Great news for !
Find out more: www.recycleforwales.org.uk/food

Caiff gwastraff bwyd ei gasglu ar gyfer ei ailgylchu bob wythnos ledled Cymru, sy’n golygu mai dyma’r ffordd lanaf, fwyaf hylan o gael gwared â gwastraff bwyd.
Does dim rhyfedd bod Y rhan fwyaf ohonom yn ei ailgylchu bellach.
Dysgwch fwy: recycleforwales.org.uk/cy/bwyd

Food waste is collected for recycling every week all across Wales making it the cleanest, most hygienic way to dispose of food waste.
No wonder most of us are now recycling it.
Find out more: www.recycleforwales.org.uk/food

Os dych chi'n gyffrous am y lansio o'r newydd heddiw, cofiwch waredu'ch hen ffôn clyfar yn gyfrifol.

Ewch i ein gwefan am awgrymiadau: recycleforwales.org.uk/cy/what

If you're the sort of early adopter who's excited about the launch of the new today, make sure you dispose of your old smartphone responsibly.

Check out our website for tips: recycleforwales.org.uk/what-to

Dyn ni'n gweld bod yn trendio ar Trydar heddiw.
Peidiwch chi ddim y person wedi dympio achos dych chi ddim yn ailgylchu yn gywir, ewch i cymruynailgylchu.org.uk am lawer o awgrymiadau .

With trending today, we thought we'd help you not be the person dumped for putting the wrong item in the wrong bin by sharing our handy recycling locator tool with you: bit.ly/2ezPP5d
You're welcome.

Dych chi'n edrych ymlaen am y gêm Cymru🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 yn erbyn Azerbaijan🇦🇿 heno?
Gallai'ch gwastraff ffrwyth bweru'ch teledu am ddigon o amser i dangos y gêm.
Dysgwch beth arall y gallech ei bweru: www.recycleforwales.org.uk/cy/bwyd

Looking forward to Wales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 v Azerbaijan🇦🇿 in the this evening?

We thought you might find this fruity fact a-peel-ing, that's the whole match!

Discover what else you could power: www.recycleforwales.org.uk/food

Show more
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!