Hanner can blynedd yn ôl, roedd tri gofodwr yn lansio eu hunain tuag y lleuad mewn ychydig yn fwy na thun. Oeddech chi'n gwybod…mae'n cymryd hanner can blynedd ar gyfer tuniau i ddadelfennu mewn tirlenwi?
Peidiwch ganiatáu’ch caniau oedi am hanner can blynedd: bit.ly/2JyXSgL

50 years ago today 3 brave astronauts launched themselves towards the moon in little more than a tin can. Coincidentally, a tin can discarded in 1969 would have taken until now to decompose in landfill.
Don't let yours be around for the next 50 years: bit.ly/2LVG7Kg

Mae'n heddiw ac yn ôl traddodiad, byddan ni'n cael y tywydd heddiw am y ddeugain diwrnod nesaf.
Bydd yr haf yn boeth iawn felly rhaid i ni ddefnyddio digon o eli haul a chofio 'r poteli gwag: bit.ly/2WTnU1t

Today is and tradition says that, whatever weather we have today, we will have for the next 40 days.
Well it looks like we're in for a blazing hot summer so best stock-up on sun-cream and remember to the empty bottles afterwards: bit.ly/2NmiZ9Y

Bydd Nile Rodgers & Chic yn perfformio mewn Castell Caerdydd heno, byddwch chi'n mynd?
Yfedwch digon o dŵr yn y gwres a chofiwch i ailgylchu unrhyw boteli plastig: bit.ly/2WTnU1t

Tonight's the night that the one & only Nile Rodgers & Chic perform at Cardiff Castle.
Will you be going along for the Good Times? Perhaps you'll be the Greatest Dancer. 💃 🕺
Stay hydrated in this heat & any plastic water bottles: bit.ly/2NmiZ9Y

Roedd 'Space Oddity' gan David Bowie yn cael e lansio hanner can mlynedd yn ôl, os mae'r record gyda chi, byddwch chi eisiau cadw e. Os gyda chi hen recordiau israddol, dysgwch sut i waredu nhw: bit.ly/2XVJd7n

Today marks the 50th anniversary of the release of David Bowie's Space Oddity, if you still have an original pressing, you must be over the moon!
If you have some less precious old vinyl that you need to get rid of, find out what to do with it here: bit.ly/32nGJxN

Dych chi wedi gweld y llun o'r 16 o gi sosej yn y Rhondda bod yn cael ei dangos ym mhob man y bore 'ma? Maen nhw'n mor giwt!
Bydd angen arnyn nhw lawer o gweliau!
Dysgwch beth i wneud gyda'r hen gweliau yma:
recycleforwales.org.uk/cy/what

Have you seen the picture doing the rounds this morning of the 16 sausage dogs lined-up on the stairs in the Rhondda? How cute is that?
If you're an animal lover, you may want to know what to do with your pet bedding when it's finished with: recycleforwales.org.uk/what-to

Mae'n yr wythnos 'ma, oedech chi'n gwybod bod pawb yn y DU yn bwyta 9,000 y flwyddyn ar gyfartaledd?
Os mae hynny yn ormod i chi, cofiwch unrhyw fwyd dros ben: bit.ly/2FOP18l

It's this week, love them or hate them, on average, each of us eats 9,000 peas a year!
If you really can't manage that many, don't forget to any that are left over: bit.ly/2NtbC0D

Mae'n ddydd Gwener, mae'r penwythnos yn bron am yma ac mae'n boeth iawn!
Os byddwch chi'n mwynhau diod oer neu dau yn eich gardd heno, cofiwch 'ch poteli:
recycleforwales.org.uk/cy/what

It's Friday, the weekend is almost upon us and it's hot hot hot!
If you'll be easing into the weekend with a cold drink or two in the garden this evening, remember to your bottles: recycleforwales.org.uk/what-to

Mae pobl o bob cwr o Gymru yn ailgylchu. Dyna ein harfer.
www.cymruynailgylchu.org.uk

Why not take a minute today to pop your postcode into our tool to remind yourself what can be recycled in your area: bit.ly/2ezPP5d

Mae'r pythefnos wedi dechrau, fyddwch chi'n mwynhau mefus a hufen wrth wylio'r tenis?
Fydd ddim bwyd dros ben, wrth gwrs, ond cofiwch ailgylchu'r coesynnau.
bit.ly/2FOP18l

fortnight has begun, will you be settling down in front of the telly with a bowl of strawberries and cream. We know there won't be any left over but do remember to recycle the stalks.
bit.ly/2NtbC0D

Show more
Tŵt

The social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!