Follow

Does clytiau baban, clytiau cosmetig, clytiau glanhau ystafell ymolchi a meinweoedd gwlyb dim yn gallu cael eu hailgylchu a dim yn gallu cael eu fflysio, hyd yn oed os labeli yn dweud bod nhw'n gallu.
Dylan nhw'n cael eu rhoi yn y bin gwastraff bob amser. Dwedwch wrth eich ffrindiau.
walesrecycles.org.uk/cy/what-t

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!