Haia pawb, anghofiais i yn llwyr am fy nghyfrif tŵt..
Lle i ddysgwyr sgwrsiau gyda'n gilydd ydy Awr Y Dysgwyr!
Cysylltwch os diddordeb gyda chi!
(Ar gael ar cyfryngau cymdeithasol arall gyda'r un enw hefyd.)

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!