Mae'n flin gyda ni, rydyn ni'n ar hiatus.

Hwn wythnos ar : Mae Retsuko yn rhaid/angen i eistedd gyda'r Honcho Mochyn yn y parti cwmni.

This week on : Retsuko needs to sit next to Hog Honcho in the company drink party.

: -yn-cymraeg

Hwn wythnos ar : Dechrais/Dechres Retsuko dosbarthau ioga.

This week on : Retsuko begins yoga classes.

: yn

Hwn wythnos ar : Mae Retsuko yn eisiau i allan'r swyddfa felly hi'n mynd/ces i'r Goukon (Cymdeithswr); ond mae Tsuboone yn "rhaid/angen" help.

This week on : Retsuko wants to leave the office so that she can go to the Goukon (mixer); but Tsubone "needs" help.

: yn

Hwn wythnos ar : Mae Kabae yn poeni Retsuko fel hi'n argraffu'r munudau gyfarfod!

This week on : Kabae annoys Retsuko as she prints the last minutes from the meeting!

yn

(Hwn episôd yn cael rhegiau)

Hello, toots! This is Cymrusub, we are a fansub group for anime. Today, we premier "Retsuko Ymosodol" (アグレッシブ烈子 Aguresshibu Retsuko/Aggrestuko)!

"Retsuko Ymosodol" is the original series of Netflix + Sanrio's "Aggretsuko" made as part of the Ō-sama Brunch on TBS Television.

Every Saturday, we will upload a new episode of "Retsuko Ymosodol" in Welsh!

Stay tuned!

Note: This show is not officially translated

Helo, pawb! Hwn yw Cymrusub, yn dechrau gan ffancyfiethiwr anime. Heddiw, rydyn ni'n blaenaf "Retsuko Ymosodol" (アグレッシブ烈子 Aguresshibu Retsuko/Aggrestuko)!

Mae'r "Retsuko Ymosodol" yw'r rhes gwreiddiol o "Aggretsuko" am'r Ō-sama Brunch ar TBS.

Pob dydd Sadwrn, rydyn ni'n llwytho i fyny episôd newydd o "Retsuko Ymsodol" yn Cymraeg!

Dal yn cyweirio!

(Nodi: Dydy hwn sioe dim yn cyfiethio ynswyddogol)

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!