Pwy sy'n mynd i Lundain fory? Dw i YN, er bo fi'n gorfod gadael y tŷ am 5.15 i wneud yn siwr bo fi'n dal y bws o Abertawe.

In today? CDFKidsLitFest have hidden 100 bookmarks around Cardiff libraries for - if you find one you will win tickets to the literature festival in spring! Get searching 📚

Dw i'n dechrau becso. Dw i'n mynd i gerdded gyda Cerddwyr Cylch Teifi yn Sir Benfro ddydd Sadwrn. Sa i'n hoffi'r tywydd heddiw o gwbl. Gobeithio bydd hi'n gwella cyn y penwythnos!

Roedd hi'n wyntog iawn trwy'r nos yma yn Llandysul! Ro'n i'n cysgu'n drwm ond o'n i'n ymwybodol o swn y gwynt tra mod i'n cysgu.
Dw i ddim yn sgwennu digon yn Gymraeg o gwbl, felly dyma ffordd wych i

Llawer o gyffro ar ôl i Aran roi gwers Cymraeg i Jeremy Vine ar Radio 2 dydd Gwener diwetha! Anhygoel!
Mae dal ar gael ar-lein i bobl wrando. Clywodd 6 miliwn o bobl eu gwers Cymraeg cyntaf!
bbc.co.uk/sounds/play/m0002sgs dechrau 1 awr i mewn.

Dyma fy neges cynta i weud Helo wrth bawb yma. Rhaid i fi weithio mas am beth dw i'n mynd i ddefnyddio'r peth 'ma! 😄

Tŵt

The social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!