🎧Colli'r Plot yn dod yn fuan🎧

Podlediad gyda Bethan Gwanas, Dafydd Llewelyn, Siân Northey a Manon Steffan Ros.

Pedwar awdur sy'n bustachu efo plotiau yn gyson ac yn aml yn ei cholli hi.

Fe fydd yna lot o chwerthin, chydig o bethau dadleuol ac ambell i sgwrs ddwys.

Rhannwch | Tanysgrifiwch
👉linktr.ee/collirplot

Helo bawb. Dw i ddim yn dod yma yn rhy amal, felly dw i'n gobeithio ych chi'n gyd yn iawn.

Noswaith dda pawb. Dw i'n dod o Slofenia a dw i'n dysgu Cymraeg. Dw i'n gobeithio bo' wi'n croeso yma. Cofion Cynnes o Slofenia.

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!