🎻 Cafwyd sawl sesh rithiol braf dros y misoedd diwetha'. Dewch am wledd arall o gerddoriaeth draddodiadol ac ymgom difyr da! 🎻

⏰ Pryd? 8yh nos Wener yma!
🐧 I bwy? I unrhyw un sydd am wrando ar neu ymuno mewn sesiwn werin Gymreig!
💁‍♀️ Sut? Sgwrs telefideo! Rydym yn defnyddio "Zoom" ar hyn o bryd, gan fod ansawdd y sŵn yn well.

Meeting ID Cyfarfod Zoom : 993 3035 6115
Password Cyfrinair: chwibanogl

Dewch i wilia! Sgwrs 'da Siaradog, heddiw am 3.00 ⏰

💁‍♀️ Sut? Ewch i meet.jit.si/SgwrsDaSiaradog yn eich porwr (browser)

Croeso i ddysgwyr a siaradwyr rhugl!

Manteisiwch ar gynnig "Cyw Cynnar" Dysgu Cymraeg! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ⏰ 🐣 Take advantage of Dysgu Cymraeg's early bird offer!

🎻 Sesiwn Werin Tŷ Tawe Ar-Lein HENO 8yh! 🎻

💁‍♀️ Sut? Sgwrs telefideo ar raglen Zoom:
Meeting ID Cyfarfod: 993 3035 6115
Password Cyfrinair: chwibanogl

Croeso mawr i wrandawyr a cherddorion!

Ffansio sgwrsio? Looking for somewhere to practise your Welsh?

Siop Siarad Tŷ Tawe Ar-Lein
Bob bore Sadwrn 10.30am Every Saturday morning

meet.jit.si/SiopSiaradTyTawe

Henffychs! 👋 Ein Tŵt cyntaf. Braf i ymuno â rhwydwaith annibynnol, Cymraeg / Cymreig. :baner:

Pwy sydd o ardal tybed?

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!