Ffansio sgwrsio? Looking for somewhere to practise your Welsh?

Siop Siarad Tŷ Tawe Ar-Lein
Bob bore Sadwrn 10.30am Every Saturday morning

meet.jit.si/SiopSiaradTyTawe

Henffychs! 👋 Ein Tŵt cyntaf. Braf i ymuno â rhwydwaith annibynnol, Cymraeg / Cymreig. :baner:

Pwy sydd o ardal tybed?

Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!