I didn't realise why the Bible was translated into Welsh when it was, to promote Protestantism. Huge impact on Welsh history. Why didn't I learn this before?tinyurl.com/y697ebek

hapus pawb! Happy Contemporary Welsh language Music day everybody. Y Chwedl Bryn Fon! :youtube.com/watch?v=WCr8_TgdS6

Dw i'n byw yn Gaerdydd ond dw i'n dod o'r canolbarth yn wreiddiol. Dw i wedi bod yn dysgu Cymraeg am tair blynedd, mi fedra i siarad cymraeg rwan, dw i'n mor falch! :cymru: I live in Cardiff and am from Mid Wales originally. I've been learning Welsh for three years and i can now speak it, I am so pleased :cymru:

Mae Senedd yn y Saesneg ydy Senate. This makes me thing of Star Wars in English, but not in Cymraeg. Anyone else?

Shw mae Tŵt. Mae'n gwych i bod yma. Hello Tŵt it's great to be here

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!