Netho boosted

I use febreeze as deodorant and I constantly get told I smell good

Dwi'n moyn gwneud picau ar y maen yn fuan ond dwi'n moyn ei neud e'n wahanol y amser 'ma. Oes syniad gyda unrhyw un.

Netho boosted

Mastodon is the website you go to if you would in fact download a car

dwi'n farw, dwi newydd gorffen fy ngwaith cwrs (with an hour to spare). Nawr i ymlacio.

Dwi'n dal i ddryslyd sut i ddefnyddio tŵt, oes rhyw cyngor gyda unrhywun?

Mae meddwl am beth i ddweud yn anodd

Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!