‪Roeddwn yn y cyfarfod rhanbarthol @plaidcymruvog heddiw lle wnaethom sgwrsio â @ianjamesjohnson arweinydd y grŵp @Plaid_Cymru yn y @vogcouncil -diddorol a defnyddiol! ‬

‪We went to the Rhanbarth meeting of Vale Plaid, and our Chair is here with council Plaid leader Ian Johnson! ‬

‪Some of our members protesting outside an Alun Cairns Production ©️. Ein aelodau gydag eraill yn protestio y tu allan i gynhyrchiad Alun bach.‬

plaidgyfwv.home.blog/2019/10/1

@jaz anyway of having two accounts on the phone without havingbto log in and out everytime? Can’t figure out a quick way!

Pwy yw rhai o sêr cerddorol newydd disglair Cymru? Mae'r tîm @HorizonsCymru@twitter.com wedi dewis:
@CodewalkersBand@twitter.com @darreneedens@twitter.com @EndafMusic@twitter.com @Esther_@twitter.com @EveGoodman@twitter.com @_gwilym@twitter.com @HANA2Kmusic@twitter.com @JPerrettMusic@twitter.com @Kidsmokemusic@twitter.com @rosehipteahouse@twitter.com @Serasongs@twitter.com @YCledrau@twitter.com
parallel.cymru/gorwelion-horiz

Leafleting in Wick! Taflennu yn y Wig! @Plaid_Cymru @emmagriffiths36 &Andy’the murph’ @Adamprice

Show more
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!