fel aelod, rwy’n meddwl y bydd y system bleidleisio hon yn drychinebus. Wedi cael ein dwyllo/chwarae. Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy, neu gerdded i ffwrdd.
as a member, i think the proposed voting system will be a disaster for us. we have been ‘played’. Single Transferable Vote, or walk away.

I’m on a ‎42‎ day streak learning Chinese on Duolingo! Join me? ‎invite.duolingo.com/BDHTZTB5CW file:///var/tmp/com.apple.messages/com.apple.MobileSMS/LinkedFiles/590B18F9-CE2D-4B80-892E-A4F8F5606A47/Duolingo_Sharing.png

Diwrnod hapus i chi gyd! Parhawn i adeiladu Gymru gynhwysol, gydradd - a lliwgar! 🌈

Happy   to you all! We will continue to build an inclusive and equal Wales! 🌈 🎉

IMJ “If the only way socialism can be brough to Wales is to devolve further powers over tax and benefits, will his loyalty to Britain as a whole – a British nationalism – trump his desire to bring socialism to Wales?”

‪Roeddwn yn y cyfarfod rhanbarthol @plaidcymruvog heddiw lle wnaethom sgwrsio â @ianjamesjohnson arweinydd y grŵp @Plaid_Cymru yn y @vogcouncil -diddorol a defnyddiol! ‬

‪We went to the Rhanbarth meeting of Vale Plaid, and our Chair is here with council Plaid leader Ian Johnson! ‬

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!