. MAE'R FFILM YMA'N HÊN IAWN OND YN FWY PERTHASOL RWAN NAC ERIOED WRTH I NI DDOD YN NES AR WIREDDU'R FREUDDWYD O GYMRU RY HAPPY BIRTHDAY TYWYSOG OWAIN GLYNDŴR! GIFT OF A NATION ON ITS WAY! A DAY FOR CELEBRATION AND A DAY TO FLY HIS FLAG OF INDEPENDENCE. tHIS IS A VERY OLD FILM BUT MORE REVELANT NOW THAN EVER BEFORE AS WE GET NEARER REALISING OWAIN'S AIM OF A CYMRU RYDD!✊youtube.com/watch?v=Tuj1Pbj6RP

PENBLWYDD HAPUS TYWYSOG OWAIN GLYNDŴR! ANRHEG AR EI FFORDD MEWN FFURF CENEDL. COFIWCH DDATHLU A CHODI'R FANER - EI FANER ANNIBYNIAETH. ✊ HAPPY BIRTHDAY TYWYSOG OWAIN GLYNDŴR! GIFT OF A NATION ON ITS WAY! A DAY FOR CELEBRATION AND A DAY TO FLY HIS FLAG OF INDEPENDENCE. ✊

COFIWCH DDATHLU DYDD PENBLWYDD OWAIN GLYNDŴR FORY. (28 MAI ) MAE'N ANODD DATHU ELENI O DAN YR AMGYLCHIADAU OND, GELLIR CHWIFIO'R FANER O LEIAF. GWELER FFILM YN Y DDOLEN GYSWLLT I'CH HYSBRYDOLI.

DO REMEMBER TO CELEBRATE OWAIN GLYNDŴR'S BIRTHDAY TOMMORROW (MAY 28) IT WILL BE DIFFICULT CONSIDERING THE CIRCUMSTANCES THIS YEAR BUT, WE CAN ALL RAISE THE FLAG. SEE THE LINK FOR INSPIRATION. youtube.com/watch?v=y5I9x4LANc

COFIWCH DDATHLU DYDD PENBLWYDD OWAIN GLYNDŴR FORY. (28 MAI ) MAE'N ANODD DATHU ELENI O DAN YR AMGYLCHIADAU OND, GELLIR CHWIFIO'R FANER O LEIAF. GWELER FFILM YN Y DDOLEN GYSWLLT I'CH HYSBRYDOLI.

DO REMEMBER TO CELEBRATE OWAIN GLYNDŴR'S BIRTHDAY TOMMORROW (MAY 28) IT WILL BE DIFFICULT CONSIDERING THE CIRCUMSTANCES THIS YEAR BUT, WE CAN ALL RAISE THE FLAG. SEE THE LINK FOR INSPIRATION. youtube.com/watch?v=y5I9x4LANc

Show more
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!