1. The 11th Dec, the date to commemorate the murders of Llywelyn and Dafydd ap Gruffydd and the sons of the latter, and the destruction of the Royal House of Gwynedd is close approaching and:
2. There will be a platinum Jiwbilee next year in 2022 and there will be a need to show the British establishment and its monarchy that although we have been occupied for over 700 yrs, Cymru has not submitted our freedom yet, far from it!

youtube.com/watch?v=3xAnHD2YeG

1. The 11th Dec, the date to commemorate the murders of Llywelyn and Dafydd ap Gruffydd and the sons of the latter, and the destruction of the Royal House of Gwynedd is close approaching and:
2. There will be a platinum Jiwbilee next year in 2022 and there will be a need to show the British establishment and its monarchy that although we have been occupied for over 700 yrs, Cymru has not submitted our freedom yet, far from it!

youtube.com/watch?v=3xAnHD2YeG

PASIO'N MLAEN: Bydd yna rhaglen enfawr o weithgareddau Jiwbili platinwm yn taro pob thwll a chornel o Gymru y flwyddyn nesaf. Gweler y blog yn y ddolen gyswllt isod, gwybodaeth sydd wedi ei gasglu gan Gethin am y cyfan sy'n cymryd lle, pryd ac ymhle, ac awgrymiadau ar beth a ellir ei wneud i wrthwynebu gan wladgarwyr Cymreig.
stryveland.blogspot.com/

PASIO'N MLAEN: Bydd yna rhaglen enfawr o weithgareddau Jiwbili platinwm yn taro pob thwll a chornel o Gymru y flwyddyn nesaf. Gweler y blog yn y ddolen gyswllt isod, gwybodaeth sydd wedi ei gasglu gan Gethin am y cyfan sy'n cymryd lle, pryd ac ymhle, ac awgrymiadau ar beth a ellir ei wneud i wrthwynebu gan wladgarwyr Cymreig.
stryveland.blogspot.com/

PASSING ON: A massive programme of Platinum Jiwbilee events will be inflicted on every part of Cymru next year. See the blog in the link below, it provides information collected by Gethin as to what is to take place, where and when, as well as suggestions as to what can be done by Cymric patriots and activists in opposition. stryveland.blogspot.com/

PASSING ON: A massive programme of Platinum Jiwbilee events will be inflicted on every part of Cymru next year. See the blog in the link below, it provides information collected by Gethin as to what is to take place, where and when, as well as suggestions as to what can be done by Cymric patriots and activists in opposition. stryveland.blogspot.com/

Dyma fo, fel wnes i addo...Y cyfweliad. Here it is as promised...the interview. youtube.com/watch?v=7MW_ld2iCS

Dyma fo, fel wnes i addo...Y cyfweliad. Here it is as promised...the interview. youtube.com/watch?v=7MW_ld2iCS

A Platinum Jiwbilee is to be held next year and a progamme of associated activities to be held all over Cymru has been published. Listed is the intention to hold activities at Abergwyngregyn, the home of the last Tywysogion Gwynedd which is also within sight of Bera Mawr where Dafydd ap Gruffydd and his loyal retinue and family fought their land stand. Will there be protests?
youtube.com/watch?v=bJk8pzzkG5

A Platinum Jiwbilee is to be held next year and a progamme of associated activities to be held all over Cymru has been published. Listed is the intention to hold activities at Abergwyngregyn, the home of the last Tywysogion Gwynedd which is also within sight of Bera Mawr where Dafydd ap Gruffydd and his loyal retinue and family fought their land stand. Will there be protests?
youtube.com/watch?v=bJk8pzzkG5

Dim gobaith mul am ddydd Cenedlaethol i'n harwr mwyaf Tywysog Owain Glyndŵr ond dyma da ni'n eu gael yn lle hynny ond, bydd yna wrthwynebiad cryf yn erbyn hyn???walesonline.co.uk/news/wales-n

Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM THEATR ARDUDWY A'R SAGA A YW COLEG HARLECH.

sianifan.blogspot.com/

Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM THEATR ARDUDWY A'R SAGA A YW COLEG HARLECH.

sianifan.blogspot.com/

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!