Cystadleuaeth Fideo! - Mae Firefox yn rhedeg cystadleuaeth fideo 16 eiliad Firefox Fights for You ym mhob iaith posib.

Byddai'n grêt cael rhai Cymraeg - beth amdani!

Manylion: events.mozilla.org/firefoxfigh

Fideo enghreifftiol: youtu.be/XlDKT5rPW_E

.mozilla

Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!