It has been a long time since I came on Twt. Can someone remind me how it works. What are my 'home', 'local timeline', and 'federated timeline'?

Diolch yn fawr!

Mr BR boosted

"Gwnewch y pethau bychain."

Today is Dydd Gŵyl Dewi, St. David's Day, a day of celebration and culture in . St. David is know for the saying the above, which translates as "do the little things."

David's philosophy means to take care in the small things that impact you and the people around you. None of us are perfect, but we can all be mindful.

Happy St. David's Day, and ponder the little things.

Dw i angen defnyddio Twt eto achos dw i angen ymarfer fy Gymraeg mwy. Felly, dw i'n mynd i dechrau heddiw - Dydd Dewi Sant! Dydd Gwyl Dewi hapus pawb!

Heddiw es i i'r 'Victorian Extravaganza" yn Llandudno efo fy gwraig, Izzy, a fy mab, Harri. Roedd yn arddechog! Dw i'n hoffi y reidiau!

Anyone have recommendations for easy to follow programmes on s4c? I'm a Welsh learner with basic knowledge of the language and want to immerse myself more

Dw i wedi anghofio i Twt am tua mis ond dw i dal mwynhau dysgu Cymraeg efo ssiw! Well i mi dweud bod fi ymarfer siarad Cymraeg mwy I gwella.

Dw i'n mwynhau ymarfer dysgu Cymraeg ond mae dal rhaid i mi wella mwy!

Ond rhaid i mi ddweud bo' fi mwynhau ymarfer efo Twt!

!

Roedd heddiw yn gret achos mae fy gwraig wedi dwad adref! Ond mae Hull KR wedi colli eto!

The next ssiw challenge complete

Dw i wedi bod yn dysgu siarad Cymraeg am tua mis rwan!

I'm on here to practice my Welsh.

Dwi'n dysgu siarad Cymraeg rwan ond weithiau, fedra i ddim cofio sut i ddaed beth o'n i isio daed.

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!