Cwestiwn gan newyddyn thic - sut ma ffendio pobol i ddilyn ar hwn? - Os 'da chi isio dilynwyr 'na i ddilyn chi gyd - ond triwch neud o'n haws i fi hogia. *Rhoi ei ben yn erbyn y drainpipe a chyfri i gant*

Heei @jaz licio'r vid ond ddim yn siwr os ydi fy nghariad wedi rhoi caniatad i ddefnyddio ei llun. Tydi hi ddim yn hapus iawn 'fo'r diffyg treiglo fodd bynnag . Diolch am yr ymdrech ddo.

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!