Cymdeithas Owain Glyndŵr Society (from FB)
·
Medi 19 - 24, 1400: Ar ôl Rhuthun, ymosododd Glyndŵr a'i gefnogwyr ar Ddinbych, Rhuddlan, y Fflint, Penarlâg, Holt, Croesoswallt a'r Trallwng mewn olyniaeth gyflym.

September 19 - 24, 1400: After Ruthin, Glyndŵr and his supporters then attacked Denbigh, Rhuddlan, Flint, Hawarden, Holt, Oswestry and Welshpool in quick succession.

When you are back in Lockdown II you need a very Fine Ale. Glog from @bragdytwtlol more than meets the mark #RCT #Caerphilly

Gair y Dydd: creithiog geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. Ail ystyr llai cyfarwydd am gyweirio dillad fan hyn.

Word of the Day: creithiog 'darned': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. Literally meaning 'scarred', this is a second less well-known meaning.

Peint o Vale Pale o ⁦‪@tomosandlilford‬⁩ , gwylio ⁦‪@BalaTownFC‬⁩ yn Ewrop! 🍺⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Sut ych chi dweud “Come on Bala” yn Gymraeg? Ydy e “Dewch ymlaen Bala”? Diolch! 😃

Gair y Dydd: haf bach Mihangel geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – cyfle arall i fwynhau'r haul.

Word of the Day: haf bach Mihangel 'a period of summery weather usually occurring around Michaelmas, 29th September (lit. little summer of Michaelmas)': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – another chance to enjoy the sunshine.

Bydd Ann Parry Owen o staff GPC yn siarad yn fyw am 5:00 (GMT) heddiw ar Zoom a Facebook LlGC.
FFLYD O EIRIAU: gwaith geiriadurol John Jones, Gellilyfdy, ysgrifydd o Sir y Fflint ar ddechrau’r 17eg ganrif. Tocynnau am ddim o digwyddiadau.llyfrgell.cymru

GPC's Ann Parry Owen will deliver a live lecture this afternoon at 5pm on Zoom/Facebook on the lexicographical work of John Jones, Gellilyfdy, the 17th-century Flintshire copyist. Tickets free: library.wales/visit/things-to-
English translation on Zoom

Show more
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!