Cafodd @davidoclubb sgwrs efo BBC Radio Cymru ddoe, am cynnig Llywodraeth i gwella'r effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi newydd eu hadeiladu yng Nghymru.

Dyma'r dolen youtube.com/watch?v=uMhZnk7qei

TΕ΅t Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. TΕ΅t is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! TΕ΅t yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!