Show newer
Alun Salt boosted

Mae'r car Gen2 edrych yn well gyda fi na'r car newydd, ond bydd car llai yn well am rhedeg ar traciau mewn dinasoedd.
the-race.com/formula-e/new-gen

Should species be named after celebrities? An ecologist writes on the subject.
scientistseessquirrel.wordpres

(Apparently a few biologists want to discover a new species on Ynys Môn, so that can call it "Genus llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochensis".

Dw i'n meddwl am creu Mastodon i fotanegwyr yn eto i fy ngwaith. Mae'n teimlo fel llawer o waith. A falle mwy drud, hefyd.

Dylwn i toot mwy. Hefyd, os y Boen yn prynu Twitter, dw i'n meddwl bydd llawer o bobl mynd i Mastodon, felly dylwn i ymarfer i fod yn barod.

Today I learned the largest plant genome is 150 billion base pairs long in Paris japonica. If you stretched out all the DNA in a single cell it would be over 300 feet long.

For comparison, if you stretched out all the DNA in a human you'd get a lifetime in a high-security mental hospital.

Alun Salt boosted

From the Overheard in Waitrose FB page 🤣😂🤣😂🤣

My cyd-gwaithwr dod â ei chi i'r swyddfa heddiw. Nawr mae 75% o'r symptomau coronafeirus gyda fi, achos alergeddau.

If we're all going to get it, then why delay the inevitable with Covid 19? There's a nice illustration of why making the epidemic last longer could help by @splette on Twitter.

I'm wondering if that should be fwsoglau gors, so the mutations match.

Show thread

Mae dwy rhywogaeth fwsoglau cors wedi cael eu hailddarganfod yng Ngheredigion.
naturalresources.wales/about-u
Rhywogaeth = species
Mwsogl = moss
Cors = bog
Ailddarganfod = rediscovery

Hefyd, dw i'n edrych ar Mastodon fel ailddodiad i Slack am fy ngwaith. Falle bydda i ddefynyddio os gallwn i fewnforio RSS feed mewn modd synhwyrol.

Dw i wedi bod rhy brysur i cadw i fyny gyda Tŵt. Dylwn i geisio fwy. Os am dim byd, wedyn i ymarfer fy Gymraeg.

Went to RSPB Ynys-hir yesterday and listened to the geese. Looking at the woodland walk, and the many shoots pushing through, the bluebells will look stunning once they start flowering.

Shwmae! Dysgwr dw i, sy'n byw ger Rhydychen ar ôl i fi byw yn Sir Faesyfed. Dych chi'n gallu fy ffeindo i ar @41un yn Saesneg a @wynhalen yn Gymraeg ar Twitter.

Ro'n i'n wedi gwylio i fersiwn o Mastodon i geisio, felly diolch i @jaz am greu hyn.

Dylwn i weithio ar podedliad ymarfer ar Anchor nawr, ond un cam ar y tro.

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!