Heddiw fe wnes i drwsio problem gyda WordPress Cymraeg 5.8...

Bai fi oedd y broblem! (darn ar goll o ffeil wp-config-sample.php)

Os ydych chi wedi cael problem wrth osod WordPress ar weinydd mae'n werth lawrlwytho'r cod eto.

Sori. Falch bod popeth yn iawn, diolch i gydweithio'n agored gyda phobl dalentog yn y cymuned WordPress.

Mae ffilm wych o'r enw The Babadook ar iPlayer. Arswyd dwfn

@davidoclubb

Gair y Dydd: breuddwyd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b – ar y dyddiad y traddododd Martin Luther King ei araith fawr, 'Mae Gen i Freuddwyd', yn 1963.

Word of the Day: breuddwyd 'a dream': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b – on the anniversary of Martin Luther King's famous speech from 1963 'I Have a Dream'.

Mae Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar wirfoddolwyr - ac mae'n amser enwebu swyddogion newydd! O ymgyrchu i ddylunio, mae rhywbeth i bawb.

Cymrwch gip ar y swyddi, ac enwebwch rywun (neu eich hun) nawr 👇
cymdeithas.cymru/enwebu

Pa ap Mastodon ydych chi'n defnyddio ar ffôn symudol? Dw i ar Tusky ar Android, ac mae'n iawn!

@nwdls

heb fod yma ers oes ond dod nol i ddweud helo ar ol sgwrs gyda @carlmorris 🤖

Dydd Sadwrn yma am 1yp bydd lansiad ymgyrch .

Dewch i drafod ffyrdd o sicrhau mwy o gynnwys Cymraeg ar-lein. cymdeithas.cymru/menter-ddigid

Rhan o

Galwad Covid brys: helpwch bobl Rohingya ym Mangladesh. Ewch i weld apêl newydd Tarian Cymru: Ni Yw Y Byd.

tarian.cymru

Urgent Covid appeal: help Rohingya people in Bangladesh. Check out Tarian Cymru's new appeal called Ni Yw Y Byd.

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!