Dw i'n tybio bod rhai eisiau cymryd y risg fawr o anfon neges at Macron, a rhai eraill am gael 'newid' o unrhyw fath

Show thread

Yn darllen am etholiad arlywyddol Ffrainc. Yn ôl arolwg Ipsos oedd 17% o'r rhai a bleidleisiodd dros Mélenchon wedi dewis Le Pen yn yr ail rownd. Eh?

Braf cael defnyddio Tusky yn Gymraeg er bod angen diweddaru'r cyfieithiad ychydig erbyn hyn

Dydd Llun, 25 Ebrill 2022 (rhif 104, 4/6)

🟨⬜⬜⬜🟦
⬜🟦⬜⬜🟦
⬜🟦⬜⬜🟦
🟦🟦🟦🟦🟦
hiriaith.cymru/gairglo

Heddiw fe wnes i drwsio problem gyda WordPress Cymraeg 5.8...

Bai fi oedd y broblem! (darn ar goll o ffeil wp-config-sample.php)

Os ydych chi wedi cael problem wrth osod WordPress ar weinydd mae'n werth lawrlwytho'r cod eto.

Sori. Falch bod popeth yn iawn, diolch i gydweithio'n agored gyda phobl dalentog yn y cymuned WordPress.

Mae ffilm wych o'r enw The Babadook ar iPlayer. Arswyd dwfn

@davidoclubb

Gair y Dydd: breuddwyd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b – ar y dyddiad y traddododd Martin Luther King ei araith fawr, 'Mae Gen i Freuddwyd', yn 1963.

Word of the Day: breuddwyd 'a dream': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b – on the anniversary of Martin Luther King's famous speech from 1963 'I Have a Dream'.

Mae Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar wirfoddolwyr - ac mae'n amser enwebu swyddogion newydd! O ymgyrchu i ddylunio, mae rhywbeth i bawb.

Cymrwch gip ar y swyddi, ac enwebwch rywun (neu eich hun) nawr 👇
cymdeithas.cymru/enwebu

Pa ap Mastodon ydych chi'n defnyddio ar ffôn symudol? Dw i ar Tusky ar Android, ac mae'n iawn!

@nwdls

heb fod yma ers oes ond dod nol i ddweud helo ar ol sgwrs gyda @carlmorris 🤖

Dydd Sadwrn yma am 1yp bydd lansiad ymgyrch .

Dewch i drafod ffyrdd o sicrhau mwy o gynnwys Cymraeg ar-lein. cymdeithas.cymru/menter-ddigid

Rhan o

Galwad Covid brys: helpwch bobl Rohingya ym Mangladesh. Ewch i weld apêl newydd Tarian Cymru: Ni Yw Y Byd.

tarian.cymru

Urgent Covid appeal: help Rohingya people in Bangladesh. Check out Tarian Cymru's new appeal called Ni Yw Y Byd.

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!