Bore da! Ydy hon yn gywir?
"Wyt ti wedi trio troi fe i ffwrdd ac ymlaen eto?"
Mae'n edrych yn gywir i fi...

Noswaith dda, bawb! Dw i wedi diweddaru fy ngwefan! Mae golwg gyffrous newydd gyda hi nawr! retrojunkies.co.uk

Bore da i bawb! Ydych chi'n mwynhau'r haul? Perffaith am chwarae criced, on'd yw hi?!

Bore da pawb! Bore hardd arall yma yn Somerset. Mwynheuwch y heulwen!

Dw i'n siarad cymraeg ar Reddit ar hyn o bryd. Mae llawer o siaradwyr cymraeg ar Reddit... wel, dim llawer, ond ychydig... wel, dau o leia :)

Bore da i bawb yn y byd o Tŵt! Dw i'n moyn bod allan yn y heulwen, dim yn y swyddfa yn gweithio :(

Anghofiais i am tŵt ar y penwythnos! Mae'n ddrwg 'da fi! Bore da i bawb. Beth ych chi'n mynd i wneud heddiw? Mae'n heulog yma, ond dw i yn y swyddfa :(

Bore da i bawb! Mae hi'n dydd Gwener! Hwre! Beth ydy pawb yn gwneud heddiw?

Bydda'n trio sgriffenu dim ond yng Gymraeg ar Tŵt. Bydd hi'n anodd...

Yr unig problem gyda ydy hi'n edrych tipyn bach fel "twat"...

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!