Bore da! Ydy hon yn gywir?
"Wyt ti wedi trio troi fe i ffwrdd ac ymlaen eto?"
Mae'n edrych yn gywir i fi...

Noswaith dda, bawb! Dw i wedi diweddaru fy ngwefan! Mae golwg gyffrous newydd gyda hi nawr! retrojunkies.co.uk

Bore da i bawb! Ydych chi'n mwynhau'r haul? Perffaith am chwarae criced, on'd yw hi?!

Bore da pawb! Bore hardd arall yma yn Somerset. Mwynheuwch y heulwen!

Dw i'n siarad cymraeg ar Reddit ar hyn o bryd. Mae llawer o siaradwyr cymraeg ar Reddit... wel, dim llawer, ond ychydig... wel, dau o leia :)

@jaz Mae fy llsferch yn byw yno. Mae hi'n mynd i brifysgol Caerdydd ond mae hi'n moyn dod adre am ychydig o ddyddiau. Cinio yn Chozen Noodles, Magwyr... yum!

@jaz Wel... sais dw i, a dw i'n byw yn Lloegr felly... dim llawer! Ond dw i'n gobeithio bydd fy ffrindia cymreig yn cael amser da heddiw!

Bore da i bawb yn y byd o Tŵt! Dw i'n moyn bod allan yn y heulwen, dim yn y swyddfa yn gweithio :(

@Joe I was visiting Castell Henllys in Pembrokeshire in the summer, and the guy talking about bronze casting kept pronouncing "Llandudno" and "Chlan-dud-no". He was English, though, so maybe I'll forgive him.

Anghofiais i am tŵt ar y penwythnos! Mae'n ddrwg 'da fi! Bore da i bawb. Beth ych chi'n mynd i wneud heddiw? Mae'n heulog yma, ond dw i yn y swyddfa :(

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!