Diwrnod TGAU cemeg heddi, dim gormod o gwynion amdani.q

Wrthi'n gwella o covid am yr eildro mewn deunaw mis!

Arholiadau yn cychwyn heddi.
Dymuniadau gorau i bawb sydd yn eu heistedd.

Byddai'n mynd i wylio'r Multiverse of Madness heno.

Oes unrhywun arall yn osgoi defnyddio llun o'u hunan fel proffil?
Am ryw rheswm sai'n hoffi gweld lluniau o fy hun.

Mae’r lle ‘ma yn f’atgoffa lot mwy o naws yr hen maes-e nag ydyw Twitter na Facebook.

Pwy sy’n cofio ? (?)

Oes unrhywun yn cael trafferthion cysgu ers cychwyn y pandemig?

I love living in a listed building, but it's so expensive to maintain!

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!