Mae gan Llywodraeth Cymru
bolisi o wneud Cymru yn Genedl Noddfa - ond ymddengys weithiau mai geiriau gwag yw hyn. Dyma gyfle i'r Llywodraeth weithredu ei egwyddorion datganedig o gynhwysoldeb a sicrhau fod gan bawb, o bob cefndir, fynediad at yr iaith: golwg.360.cymru/newyddion/cymr

Rydym ninnau, ynghyd ag ymgyrchwyr iaith yn yr Alban, Iwerddon, Cernyw ac Ynys Manaw yn galw ar ein llywodraethau perthnasol i fynd i'r afael â'r argyfwng tai, argyfwng sy'n bygwth dyfodol y Gymraeg ac ieithoedd leiafrifol eraill fel ieithoedd gymunedol: thenational.scot/news/18717044

Mae Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar wirfoddolwyr - ac mae'n amser enwebu swyddogion newydd! O ymgyrchu i ddylunio, mae rhywbeth i bawb.

Cymrwch gip ar y swyddi, ac enwebwch rywun (neu eich hun) nawr 👇
cymdeithas.cymru/enwebu

Mae'r rhifyn hwn hefyd yn trafod ein hymgyrchoedd i: warchod gwasanaethau iechyd Cymraeg yn ystod y pandemig, normaleiddio'r Gymraeg fel prif gyfrwng chwaraeon, a i Gymru.

Show thread

Yn rhifyn diweddaraf o'n cylchgrawn Y Tafod, ein Cadeirydd, Bethan Ruth, sy'n amlinellu ein gweledigaeth - Dinasyddiaeth Gymraeg i Bawb.

Mae'n haelodau yn derbyn copi am ddim o'r Tafod drwy'r post. Cliciwch yma i ymaelodi: 👇 cymdeithas.cymru/ymaelodi

Mae 2il gartrefi yn cynyddu prisiau tai yn artiffisial, gan ei gwneud hi’n anodd i bobl ifanc leol ymgartrefu yn eu cymunedau ac effeithio'n negyddol ar sefyllfa’r Gymraeg. Dylid gosod uwch-dreth ar 2il gartrefi. Darllenwch fwy yn ein dogfen : cymdeithas.cymru/sites/default

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!