Gair y Dydd: llestr. geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l. 'ni chynnwys un llester ond ei Loneid' medd Daniel Rowland yn 1739. Dyma set o lestri cinio, ond cymerwch olwg ar yr amryw ystyron eraill sydd i'r gair.

Word of the Day: llestr 'a vessel'. geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l. 'ni chynnwys un llester ond ei Loneid' ('one vessel can only contain its fill') says Daniel Rowland in 1739. Here is a set of dinnerware, but take a look at the various other meanings of the word.

Gair y Dydd: boda wennol: geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b wennol?, barcud? Beth yw eich enw chi ar yr aderyn hardd hwn?

Word of the Day: boda wennol 'red kite, Milvus milvus': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b. This striking bird has many names in , and is now quite common in mid Wales, having almost gone extinct.

Gair y Dydd: gwirfoddolwr geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – Heb wirfoddolwyr ni fyddai'r Geiriadur wedi bod! Clywch fwy ar raglen Ifor ap Glyn nos Sul ar Radio Cymru am 6:30 yr hwyr. bbc.co.uk/programmes/m0018rwn

Word of the Day: gwirfoddolwr 'a volunteer': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – Without volunteers the Dictionary would not exist! Hear more on Ifor ap Glyn's Sunday night programme (in ) on Radio Cymru at 6:30 pm. bbc.co.uk/programmes/m0018rwn

Gair y Dydd: gwyddfid geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – Mae gan y planhigyn persawrus hwn nifer o enwau yn Gymraeg.
Beth fyddwch chi'n ddweud?

Word of the Day: gwyddfid 'honeysuckle, woodbine, Lonicera periclymenum': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – This fragrant plant has many names in .

Gair y Dydd: abiéc geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a. Bydd rhaglen gyntaf ABC y Geiriadur, gydag Ifor ap Glyn, sy'n dathlu canmlwyddiant y Geiriadur, yn cael ei darlledu eto heno am 6pm. bbc.co.uk/programmes/m0018rw8

Word of the Day: abiéc 'an alphabet': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a. The first radio programme of 'ABC y Geiriadur' with Ifor ap Glyn, which celebrates the Dictionary's centenary, will be broadcast again tonight at 6pm on BBC Radio Cymru. bbc.co.uk/programmes/m0018rw8

Gair y Dydd: hirddydd haf geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – tywydd braf ar ddiwrnod hira'r flwyddyn.

Word of the Day: hirddydd haf (literally 'a long summer’s day', also 'longest day, summer solstice': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – good weather on the longest day of the year today.

Gair y Dydd: ysgrifen geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?y - ar ddiwrnod lansio cyhoeddiad eithriadol o bwysig Daniel Huws ar lawysgrifau Cymraeg a Chymreig.

Word of the Day: ysgrifen 'a writing, manuscript, handwriting, &c.': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?y – at the launch of Daniel Huws' extremely important publication on Welsh manuscripts and manuscripts from Wales.

Cofiwch wrando ar raglen gyntaf 'ABC y Geiriadur – A–Ff' heno am 6:30 gydag Ifor ap Glyn yn holi beirdd a ysbrydolwyd gan y Geiriadur ac ambell sgwrs gyda'r geiriadurwyr. bbc.co.uk/programmes/m0018gjl

Gair y Dydd: ffraeth geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?f – Gwrandewch ar raglen gyntaf 'ABC y Geiriadur A–Ff' nos Sul gydag Ifor ap Glyn yn holi beirdd a ysbrydolwyd gan y Geiriadur ac ambell sgwrs gyda'r geiriadurwyr. bbc.co.uk/programmes/m0018gjl

Word of the Day: ffraeth 'eloquent, witty': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?f – Listen to Sunday's first programme of ''ABC y Geiriadur A–Ff' on Sunday evening with Ifor ap Glyn chatting with poets inspired by the Dictionary and with the lexicographers. bbc.co.uk/programmes/m0018gjl

Gair y Dydd: y Freinlen Fawr geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?y – ar y dyddiad hwn yn 1215 yr arwyddwyd y Freinlen Fawr, sef siarter gyfreithiol Ladin, Magna Carta, rhwng brenin Lloegr a'i farwniaid.

Word of the Day: y Freinlen Fawr 'Magna Carta': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?y – on this day in 1215 the Magna Carta, the Latin legal charter, was signed between the king of England and his barons.

Gair y Dydd: canlloer geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – lleuad lawn fawr heno'n mynd i roi noson ganlloer.

Word of the Day: canlloer 'clear, full moon': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – a big full moon tonight is going to give a 'noson ganlloer', a bright night.

Gair y Dydd: ysgaw geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – mae'r blodau hardd i'w gweld ar hyn o bryd.

Word of the Day: ysgaw 'elders': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – their pretty flowers can be seen now.

Gair y Dydd: geiriau geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g. Dyma enw'r arddangosfa i ddathlu canmlwyddiant y Geiriadur sydd yn agor heddiw yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Word of the Day: geiriau 'words': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g. That's the name of the exhibition to celebrate the centenary of the Dictionary which opens today at the National Library of Wales.

Gair y Dydd: arfordirol geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – un mlynedd ar bymtheg i heddiw yr agorwyd Llwybr Arfordirol Ynys Môn.

Word of the Day: arfordirol 'coastal': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – the Ynys Môn (Isle of Anglesey) Coastal Path opened sixteen years ago today.

Gair y Dydd: diwygiad geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d – ystyr 1 (c): Ar y dyddiad hwn yn 1878 y ganwyd Evan Roberts, prif arweinydd Diwygiad 1904-5.

Word of the Day: diwygiad 'a (religious) revival': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d – in sense (c): It was on this date in 1878 that Evan Roberts, the main leader of the 1904-5 Revival, was born.

Gair y Dydd: gwlana geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – ar wahân i'r ystyr lythrennol mae hefyd yn gallu golygu 'pensynnu' neu 'synfyfyrio' yn debyg i 'pencawna'.

Word of the Day: gwlana 'to gather wool': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – apart from its literal meaning it can also mean 'to day-dream' or 'be idle'.

Gair y Dydd: celli geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. Diddorol gweld mai 'Llwyn o goed, coedwig, coedlan' yw'r ystyr yn enw tref Y Gelli, cartref gŵyl gelfyddydau yr wythnos hon, a nifer o enwau lleoedd eraill.

Word of the Day: celli 'a grove': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. Hay-on-Wye's name Y Gelli, home of this week's literary festival, therefore means 'a grove, copse, woodland' and occurs in a number of other place-names.

Gair y Dydd: gwlydd tatws geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – 'gwlydd' neu 'gwrysg' fyddwch chi'n ddweud am y tyfiant hwn?

Word of the Day: gwlydd tatws 'leafy part of potato-plants growing above ground, potato-stalks': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – 'gwlydd tatws' and 'gwrysg tatws' both occur in this sense in

Gair y Dydd: llysiau'r Mai geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – enw da o ystyried eu bod nhw mor amlwg ar hyn o bryd.

Word of the Day: llysiau'r Mai 'ox-eye daisy, Chrysanthemum leucanthemum': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – an appropriate name given that they are so prominent at this time ('Mai' = 'May').

Gair y Dydd: mordwyo geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m. Stori ddiddorol fan hyn am Ellen Edwards a'i hysgol fordwyo yng Nghaernarfon.

golwg.360.cymru/newyddion/cymr

Word of the Day: mordwyo 'to sail; navigate': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m. Suggestions have been made to erect a statue to Ellen Edwards and her navigation school in Caernarfon.

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!