Gair y Dydd: mynachlog geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – hanes diddorol am Ystrad Fflur a ffermdy Mynachlog Fawr yn . bbc.co.uk/iplayer/episode/p07z

Word of the Day: mynachlog 'a monastery, abbey': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – watch this TV programme about the interesting history of Strata Florida abbey and Mynachlog Fawr farmhouse . bbc.co.uk/iplayer/episode/p07z (English subtitles available)

Gair y Dydd: perllan geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – gw. bbc.co.uk/cymrufyw/51112861 am hanes perllan sy'n tyfu mathau hanesyddol o afalau a gellyg Cymreig yng Ngogerddan, Aberystwyth.

Word of the Day: perllan 'an orchard' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – from 'pêr' 'pears' (although a 'perllan' can contain any type of fruit-trees) and 'llan' 'an enclosed piece of land', ultimately cognate with Eng. 'land'.

Gair y Dydd: blagur geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b – tyfiant newydd sy'n dechrau ymddangos yn barod eleni.

Word of the Day: blagur 'bud(s), shoot(s)' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b – new growth is already appearing this year.

Gair y Dydd: sarn geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – mae sawl sarn fel hon yn ymestyn allan i Fae Ceredigion.

Word of the Day: sarn 'a causeway': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – a number of 'sarnau' such as this one stretch out into Cardigan bay, the result of glaciation from the last ice age.

Gair y Dydd: pridd y wadd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – un o'r pethau trafferthus hynny sydd weithiau'n ymddangos yn y caeau neu ar y lawnt.

Word of the Day: pridd y wadd 'a molehill': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – one of those troublesome things which occur occasionally in fields or lawns.

Gair y Dydd: Ystwyll geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?Y – mae’n Ystwyll heddiw sef diwedd cyfnod gwyliau’r Nadolig.

Word of the Day: Ystwyll 'Epiphany': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?Y – today is the Feast of the Epiphany and the end of the Christmas celebrations.

Gair y Dydd: carol Nadolig geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – dyma'r math o garol sydd i'w chlywed yr adeg hon o'r flwyddyn ond ystyr ehangach i'r enw 'carol' yn wreiddiol.

Word of the Day: carol Nadolig 'Christmas carol': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – the type of carol to be heard at this time of year, but with a wider meaning originally.

Gair y Dydd: ieithmon geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?i – 176 o flynyddoedd i heddiw y bu farw Dic Aberdaron, 'yr ieithmon a'r cathmon' o Lŷn, chwedl T. H. Parry-Williams.

Word of the Day: ieithmon 'one who is interested in learning language, one who dabbles in philology': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?i – 176 years ago today died Dic Aberdaron, 'yr ieithmon a'r cathmon' o Lŷn, as T. H. Parry-Williams described him.

Gair y Dydd: y dyddiau duon bach geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?y - oes rhywun yn defnyddio'r ymadrodd hwn i ddisgrifio'r dyddiau byr ar hyn o bryd?

Word of the Day: y dyddiau duon bach 'the short, dark days preceding and following 21st December': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?y – Does anyone still use this phrase?

Gair y Dydd: uchelwydd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?u – un o nifer o enwau ar blanhigyn sy'n cael tipyn o sylw adeg y Nadolig.

Word of the Day: uchelwydd 'mistletoe' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?u – one of a number of names for this plant (from uchel 'high' and gwŷdd 'tree(s), branches').

Gair y Dydd: etholiad geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?e - digwyddiad mawr heddiw.

Word of the Day: etholiad 'election': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?e – an important event today. From the verb 'ethol' ('to select, elect').

Gair y Dydd: llyw geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l - 737 o flynyddoedd i heddiw y lladdwyd Llywelyn ein Llyw Olaf yng Nghilmeri. (Llun: FelinFach)

Word of the Day: llyw 'a rudder, tiller; leader' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – 737 years ago today Llywelyn ap Gruffudd, the Last Prince of Wales, was killed in Cilmeri. (Picture: Philip Halling).

Gair y Dydd: coch geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. Erthygl ddiddorol am ystyron gwahanol rhai lliwiau, gan gynnwys coch, fan hyn: bbc.co.uk/cymrufyw/50713496

Word of the Day: coch 'red': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – there is an interesting article on BBC Cymru Fyw bbc.co.uk/cymrufyw/50713496 about colour words in (the article is in Welsh, but you can try the 'VOCAB' button (top right) if you need assistance).

Gair y Dydd: gwaddol geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g - cyfle i ddathlu gwaddol Merêd a Phyllis ar y diwrnod y byddai’r Dr Meredydd Evans wedi bod yn gant oed. bbc.co.uk/cymrufyw/50662550

Word of the Day: gwaddol 'an endowment': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – Explore the rich endowment left by Dr Meredydd Evans (or Merêd as he was usually called) who would have been 100 today and his wife Phyllis Kinney. bbc.co.uk/music/artists/dda1d0

Gair y Dydd: llawysgrif geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – un o staff y Ganolfan Geltaidd, sef cartref
@geiriadur
, wedi dod o hyd i lawysgrif yn llaw Siôn Prys, oedd yn gyfrifol am y llyfr Cymraeg cyntaf i'w argraffu (Yny Lhyvyr Hwnn, 1546).

Word of the Day: llawysgrif 'a manuscript': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – a member of staff at CAWCS has discovered a manuscript in the hand of Syr Siôn Prys (John Price) who was responsible for the first book printed in , Yny Lhyvyr Hwnn, 1546.

Gair y Dydd: crwybr geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – a 'crwybr gwenyn'. Digwydd 'mis y crwybr' fel enw ar fis Tachwedd.

Word of the Day: crwybr 'honeycomb': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – also 'crwybr gwenyn'. 'mis y crwybr' also occurs as another name for November.

Gair y Dydd: maniffesto: geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – mae'n dymor y maniffestos, a dyma enghraifft o'r gair o 1875 – cynharach o dipyn na'r enghraifft yn GPC, diolch i archif
@LLGCymru
: papuraunewydd.llyfrgell.cymru

Word of the Day: maniffesto 'a manifesto': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m –here's an example of this borrowing from 1875 – quite a bit earlier than GPC's earliest attestation, thanks to the National Library of Wales's historical newspaper archive: newspapers.library.wales/view/

Gair y Dydd: maip geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – un o lysiau tymhorol Tachwedd.

Word of the Day: maip 'a turnip': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – one of November's seasonal vegetables.

Gair y Dydd: Hwngariad geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?H – wrth i dîm pêl-droed Cymru baratoi i gwrdd â'r Hwngariaid heno yng Nghaerdydd. bbc.co.uk/cymrufyw/50464331#cy

Word of the Day: Hwngariad 'a Hungarian': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?H – as the Wales football team prepares to meet the Hungarians tonight in Cardiff. bbc.co.uk/sport/football/50384

Show more
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!