Gair y Dydd: llygad yr haul geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – dyna'r lle i fod heddiw os yw hynny'n bosib.

Word of the Day: llygad yr haul 'full sunshine, place illuminated by direct rays of sun': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – literally 'in the eye of the sun' – is there an equivalent expression in English?

Gair y Dydd: gwyllt. Ar Ddiwrnod Bywyd Gwyllt y Byd y Cenhedloedd Unedig, cymerwch olwg ar y gair 'gwyllt' a'i amryw ystyron geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g

Word of the Day: gwyllt. On World Wildlife Day take a look at the various meanings of the word 'gwyllt': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g

Gair y Dydd: copr geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. Ar 2 Mawrth 1768 darganfu un o'r mwynwyr ar Fynydd Parys haen fawr o gopr ac erbyn y 1780au roedd Mynydd Parys yn flaenllaw iawn yn y farchnad gopr drwy'r byd.

Word of the Day: copr 'copper': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. On 2 March 1768 one of the miners on Mynydd Parys discovered a large copper lode and by the 1780s Mynydd Parys was very prominent in the world copper market.

Gair y Dydd: gŵyl Ddewi geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g. Mae golygiad newydd o 'Ganu i Ddewi Sant' gan Gwynfardd Brycheiniog (llun LlGC o lawysgrif Hendregadredd) i’w weld fan hyn. welshsaints.ac.uk/edition/text

Word of the Day: Gŵyl Ddewi/Gŵyl Dewi 'St David's Day': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g. There is a new online edition of 'Canu i Ddewi Sant' by Gwynfardd Brycheiniog by one of our Senior Editors (picture: Hendregadredd manuscript, LlGC/NLW): welshsaints.ac.uk/edition/text

Gair y Dydd: eithin 'furze, gorse': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?e – a'i liw tanbaid yn codi calon.

Word of the Day: eithin geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?e – with its heartwarming colouring, although the name refers to the sharp 'thorns' (actually leaves) like a number of other words: 'agalen', 'ebill', 'egin', 'gorchfygu', 'ochr', 'oged', as well as the English word 'acute'.

Gair y Dydd: merthyr geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – gair sy'n digwydd mewn enwau lleoedd fel Merthyr Tudful lle y bu S. O Davies (llun LlGC isod) yn Aelod Seneddol. Bu farw ar y diwrnod hwn yn 1972.

Word of the Day: merthyr 'sanctified cemetery': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – a borrowing from Latin 'martyrium' ‘a church (commemorating a saint or on his or her grave)’, as in Merthyr Tudful where S. O Davies (picture NLW, below) was an MP who died on this day in 1972.

Gair y Dydd: ildio'r dydd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?i. Ar y diwrnod hwn yn 1797 yr ildiodd milwyr Gweriniaeth Gyntaf Ffrainc a laniodd yn agos i Abergwaun yn eu hymgais i oresgyn Prydain.

Word of the Day: ildio'r dydd 'to concede victory, surrender, give in, capitulate (lit. to yield the day)': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?i. On this day in 1797 the French soldiers of the First Republic who landed near Fishguard in an attempt to conquer Britain surrendered.

Gair y Dydd: rhaflo geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?r – mae'r ynganiad yn amrywio o ardal i ardal.

Word of the Day: rhaflo 'to ravel, unravel, come apart, fray, become frayed': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?r – the pronunciation varies from area to area. A borrowing from English 'to ravel'.

Gair y Dydd: pibell felen geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – un o nifer o enwau hyfryd ar y daffodil.

Word of the Day: pibell felen 'a daffodil': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – one of many names for the daffodil. (Literally = 'yellow pipe'.)

Gair y Dydd: gwrym geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – pa mor gyffredin yw'r gair hwn erbyn hyn?

Word of the Day: gwrym 'a seam, hem, pleat': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – this is an old word of Celtic origin recorded since the 13th. century.

Gair y Dydd: dydd Mawrth Ynyd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d – cyfle i wledda cyn dechrau'r Grawys.

Word of the Day: dydd Mawrth Ynyd 'Shrovetide, Shrove Tuesday': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d – a chance to feast before the start of Lent. 'ynyd' is from Latin 'initio' (= 'beginning')

Gair y Dydd: punt geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – adran (b). Hanner can mlynedd i heddiw y newidiodd punt o fod yn werth ugain swllt neu 240 o geiniogau i fod yn gan ceiniog mewn arian degol.

Word of the Day: punt 'a pound (monetary unit, coin, and note)': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – section (b). Fifty years ago today the UK introduced decimal currency. 'punt' is a borrowing from Old English 'pund' and goes back to the 9th century.

Gair y Dydd: nyth y frân geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?n – ffurf Gymraeg un o'r enwau lleoedd Llydaweg sydd mewn perygl yn yr erthygl hon. bbc.co.uk/cymrufyw/56027061

Word of the Day: nyth y frân 'a crow’s nest': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?n – this BBC Cymru Fyw article bbc.co.uk/cymrufyw/56027061 (in ) discusses the replacement of Breton names such as Neïz Vran by French ones.

Gair y Dydd: cymoni geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. Beth fyddwch chi'n ddweud – cymhennu, tacluso, twtio, cymoni?

Word of the Day: cymoni 'to tidy': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. What do you use – cymhennu, tacluso, twtio, cymoni? (if you speak )

Gair y Dydd: fferdod geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?f – angen gweithredu i osgoi fferdod y dyddiau hyn!

Word of the Day: fferdod 'extreme cold, chillness': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?f – we all need to avoid 'fferdod' these days! (From the verb 'ferru' meaning 'to freeze; stiffen, become numb'.)

Gair y Dydd: pytatws geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p a phytatw pêr geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – ffurfiau ychydig yn wahanol ar fwydydd cyffredin iawn.

Word of the Day: pytatws 'potatoes': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p a phytatw pêr 'sweet potatoes': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – the more usual words being the shortened (or aphetic) forms of the above, 'tatws' and 'tatws melys'.

Gair y Dydd: hela cnau geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h. I Hela Cnau yw teitl un o nofelau hanesyddol Marion Eames, a anwyd gan mlynedd i heddiw.

Word of the Day: hela cnau 'to gather nuts': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h. 'I Hela Cnau' is the title of a historical novel by Marion Eames, who was born 100 years ago today.

Gair y Dydd: bal geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b. Fyddech chi'n dweud 'bal' neu 'bali' am y streipen wen sydd gan y ceffyl hwn?

Word of the Day: bal 'a (white) mark, blaze, or stripe on the forehead (of a horse, &c.)': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b. 'bali' also occurs – both are borrowings from English 'ball' ('white spot').

Gair y Dydd: Mis Bach 'February': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?M – mae'n braf gweld pelydrau'r haul ar ddiwrnod cyntaf Mis Bach.

Word of the Day: Mis Bach geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?M – it's good to see sunshine of the first day of the 'little month'.

Gair y Dydd: clerigwr geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – ar y diwrnod hwn yn 570 y bu farw Gildas, y clerigwr sy'n adnabyddus am y traethawd De Excidio Britanniae (Ynghylch dinistr Prydain). (Llun: cerflun o Gildas yn Llydaw).

Word of the Day: clerigwr 'a cleric': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – Gildas died on this day in 570, the cleric who wrote the essay De Excidio Britanniae (About the Destruction of Britain). (Picture: a Breton sculpture of Gildas).

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!