Gair y Dydd: sibol geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s. Mae sawl ffurf ar enw'r wynwyn bach hyn. Beth fyddwch chi'n ddweud?

Word of the Day: sibol 'spring onion': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s. There are several names for spring onions. This one is borrowed from English 'chibol, cibol'.

Gair y Dydd: llewyrch geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – mae llewyrch yr haul yn bleser heddiw.

Word of the Day: llewyrch 'light, brightness, radiance, splendour, lustre, sheen, a shining': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – like the weather here today. 'llewyrch' is a form of the older 'llewych', ultimately of Celtic origin.

Gair y Dydd: cyffylog geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – dim syndod bod ei big hir yn destun sylw (Nid wrth ei big y mae prynu cyffylog).

Word of the Day: cyffylog 'a woodcock': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – its name may be related to 'ceffyl' ('a horse') because of the similarity of its call to the snorting of a horse.

Gair y Dydd: stofi geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s. Fyddwch chi'n defnyddio 'stofi' ar gyfer unrhyw beth ar wahân i ddechrau gweu?

Word of the Day: stofi 'to warp (yarn), weave; cast on (stitches, stocking, &c.)': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s. The verb comes from 'ystof' ('warp (of yarn)') from Latin 'stāmen'.

Gair y Dydd: pwynt rhewi geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – tymheredd neithiwr wedi disgyn islaw'r pwynt rhewi mewn llawer o fannau yng Nghymru.

Word of the Day: pwynt rhewi 'freezing-point': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – the temperature last night dropped below the freezing-point in many places in Wales.

Gair y Dydd: brut geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b – fel yn Brut Dingestow, a olygwyd gan yr ysgolhaig Henry Lewis a fu farw ar y dyddiad hwn yn 1968. Pentref yn sir Fynwy yw Dingestow a'i enw Cymraeg yw Llanddingad.

Word of the Day: brut 'cronicl': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b – as in Brut Dingestow, edited by the scholar Henry Lewis who died on this date in 1968. Dingestow is a village in Monmouthshire and its name is Llanddingad.

Gair y Dydd: calan hen geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – heddiw yw diwrnod cynta'r flwyddyn newydd yn ôl yr hen galendr a ddefnyddid hyd at 1752 ac mae'n ddiwrnod dathlu o hyd mewn rhai mannau.

Word of the Day: calan hen 'old New Year's Day': wordpress.ac.uk/gpc/gpc.html?c – today is the first day of the new year according to the old calendar used until 1752 and still celebrated in some places in Wales.

Gair y Dydd: seiat geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s. Ar y dyddiad hwn yn 1791 y bu farw William Williams Pantycelyn. Cyhoeddodd y llyfryn Drws y Society Profiad yn 1777 yn trafod seiadau.

Word of the Day: seiat 'religious meeting amongst early Methodists': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s. On this day in 1791 William Williams Pantycelyn died. He established the early 'seiadau' and published the pamphlet Drws y Society Profiad. 'Seiat' is a compressed form of 'soseiati' from English 'society'.

Gair y Dydd: distyll geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d – ac yn enwedig y cyfuniad 'distyll y gwyliau' gan mai ddoe oedd diwedd tymor gwyliau'r Nadolig.

Word of the Day: distyll 'ebb or low-water; extreme limit of ebb-tide': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d – used figuratively for 'abatement, termination, end' in the collocation 'distyll y gwyliau' as yesterday was the traditional end of the Christmas period.

Gair y Dydd: seren-ŵyl geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – enw arall ar yr Ystwyll (6 Ionawr), sy’n coffáu amlygiad Crist i’r Doethion.

Word of the Day: seren-ŵyl 'Epiphany': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – another name for the more usual 'Ystwyll' (the Epiphany, 6 January), which commemorates Christ's manifestation to the Wise Men.

Gair y Dydd: fforiwr geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?f. Ar y dyddiad hwn yn 1832 y ganwyd Love Jones-Parry a aeth, gyda Lewis Jones, i archwilio tiroedd anhysbys ym Mhatagonia a chyrraedd bae a enwyd ganddynt yn Borth Madryn yn dilyn enw cartref Jones-Parry.

Word of the Day: fforiwr 'explorer': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?f. Love Jones-Parry was born on this day in 1832. He and Lewis Jones went to explore unknown territory in Patagonia, reaching a bay they named Porth Madryn after Jones-Parry's home.

Gair y Dydd: honsel geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h. Tybed faint gafodd honsel neu galennig dros y Calan eleni? Dyma'r hyn sydd yn Cymru Evan Jones (2009) am roddi honsel wrth werthu ond gall hefyd olygu rhodd blwyddyn newydd.

Word of the Day: honsel 'new year’s gift': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h. Who received a 'honsel' or 'new year’s gift' this year? The word occurs in this quotation from Cymru Evan Jones (2009). The word is borrowed from English 'handsel'.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i'n holl ddilynwyr.

A very Merry Christmas and best wishes for the New Year to all our followers.

Gair y Dydd: gwyliau geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g - fel talfyriad o Gwyliau'r Nadolig (ystyr 1(b)) a'r dyfyniadau'n sôn am groeso a dathlu a gwledda a cherddi.

Word of the Day: gwyliau geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – for the special meaning of 'gwyliau' in connection with Christmas, see section 1.b and the quotations referring to welcome, celebration, and feasting, as well as poets.

Gair y Dydd: wrth y drws geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?w. ‘Dyma’r Nadolig wrth y drws unwaith eto’.

Word of the Day: wrth y drws 'at hand, close, near': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?w. ‘Dyma’r Nadolig wrth y drws unwaith eto’ – the quotation in GPC = 'Christmas is close again'.

Gair y Dydd: datganiad geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d Echdoe yng Nghyfarfod Llawn y Senedd, rhoddodd Elin Jones ddatganiad 90 eiliad i nodi canmlwyddiant GPC. Diolch yn fawr Elin.
Gwyliwch y datganiad yma: senedd.tv/Meeting/Clip/2e5875d

Word of the Day: datganiad 'a statement': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d On Wednesday Elin Jones delivered a 90-second statement to the full meeting of the Senedd to mark the centenary of GPC. Diolch yn fawr Elin.
You can see a transcript here: cofnod.senedd.cymru/Plenary/12

Gair y Dydd: plethdorch geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – addurn cyffredin yn nhymor y Nadolig.

Word of the Day: plethdorch 'a wreath': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – a common Christmas decoration.

Gair y Dydd: ysgewyll geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?y – hen enw, ond efallai bod 'sbrowts' yn fwy cyffredin, ar lysieuyn sy'n boblogaidd dros gyfnod y Nadolig.

Word of the Day: ysgewyll '(Brussels) sprouts': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?y – an old name, 'sbrowts' is probably more common. Its etymology is a mystery.

Gair y Dydd: cymynroddi geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. Dyma La Parisienne, un o’r darluniau a gymynroddwyd i Amgueddfa Cymru gan Margaret Davies, Gregynog, a’i chwaer Gwendoline. Ganwyd Margaret ar y dyddiad hwn yn 1884.

Word of the Day: cymynroddi 'to bequeath': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. This is La Parisienne, one of the pictures bequeathed to the National Museum of Wales by Margaret Davies, Gregynog, and her sister Gwendoline. Margaret was born on this day in 1884.

Gair y Dydd: llyw geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – ystyr 2, fel a geir yn enw Llywelyn ein Llyw Olaf, a laddwyd ar 11 Rhagfyr 1282. (Llun: cerflun yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd)

Word of the Day: llyw 'a rudder, helm; leader, ruler': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – the figurative meaning of 'ruler', as in 'Llywelyn ein Llyw Olaf', who was killed on 11 December 1282. (Picture: statue in Cardiff City Hall)

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!