Gair y Dydd: sychin geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – ydy'r sychin wedi dod i ben am dipyn?

Word of the Day: sychin 'drought, dry spell': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – has the 'sychin' in Wales come to an end for now? From 'sych' ('dry') and 'hin' ('weather')

Gair y Dydd: menig yr ellyllon geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – un o nifer fawr o enwau, llawer yn cynnwys naill ai 'bysedd' neu 'fenig', am fysedd y cŵn.

Word of the Day: menig yr ellyllon 'foxgloves', literally 'fairy gloves': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – one of many names for 'foxgloves' including either 'bysedd' (= 'fingers') or 'menig' (= 'gloves'). (tip: search for 'foxgloves' under 'English')

Gair y Dydd: archesgob geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a. Gan mlynedd i heddiw, ar y 1af o Fehefin 1920, cysegrwyd Alfred George Edwards yn archesgob cyntaf yr Eglwys yng Nghymru.

Word of the Day: archesgob 'archbishop': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a. One hundred years ago today, on 1 June 1920, Alfred George Edwards was ordained as the first archbishop of the Church in Wales.

Gair y Dydd: ymadawiad geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?y. Yr wythfed ar hugain o Fai 1865 oedd dyddiad ymadawiad y Mimosa o Lerpwl yn cario'r ymfudwyr cyntaf o Gymru i Batagonia.

Word of the Day: ymadawiad 'a departure, leaving': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?y. On this day in 1865 the Mimosa left Liverpool carrying the first colonists to Patagonia.

Gair y Dydd: oen Melangell geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?o – enw arall, anarferol, ar ysgyfarnog, ar ddydd gŵyl Melangell, nawddsant ysgyfarnogod.

Word of the Day: oen Melangell 'a hare (lit. Melangell's lamb)': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?o – an unusual name for a hare, on the feast day of Melangell, patron saint of hares.

Gair y Dydd: hoe geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – mae pawb yn haeddu cael hoe ar ôl gwaith caled – fel y cynorthwyydd geiriadurol hwn.

Word of the Day: hoe 'a rest, a break': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – everyone deserves a break after some hard work – like this lexicographical assistant.

Gair y Dydd: cyntefin geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c - mis cynta'r haf, mis Mai efallai, yn rhuthro heibio eleni eto.

Word of the Day: cyntefin 'beginning of summer, first month of summer, May': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c - the first part of the summer, corresponding roughly to May. Best known from the 13th-cent. Black Book of Carmarthen, 'Cyntefin ceinaf amser'
'May [is] the finest time'.

Gair y Dydd: celffaint geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. Oes unrhyw un yn defnyddio'r ffurf lafar 'celffyn' y dyddiau hyn?

Word of the Day: celffaint 'a withered piece of wood, decayed stump': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. Does anyone still use the colloquial form 'celffyn' these days?

Gair y Dydd: ailddechrau geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – 'Stopio’r Cloc ac Ailddechrau' yw teitl Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr
@Urdd
eleni. bbc.co.uk/cymrufyw/52662791

Word of the Day: ailddechrau 'to restart, start again': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – 'Stop the Clock and Start Again' is the title of the @Urdd's 2020 Message of Peace and Goodwill. urdd.cymru/en/peace-and-goodwi

Gair y Dydd: addysgwr geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – erthygl ddiddorol am yr addysgwr dylanwadol, Syr O. M. Edwards, a fu farw gan mlynedd yn ôl i heddiw. Gw. bbc.co.uk/cymrufyw/52638302

Word of the Day: addysgwr 'an educator, educationalist': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – the influential educationalist Syr O. M. Edwards died one hundred years ago today. See: biography.wales/article/s-EDWA

Gair y Dydd: sesbin geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – un o’r llwythi o eiriau rhanbarthol a gafodd sylw ar raglen Aled Hughes y bore 'ma a bore ddoe.

Word of the Day: sesbin 'a shoehorn': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – a dialect word which occurs in many forms (see the article above) and comes from French 'chausse-pied'.

Gair y Dydd: amgen geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a. Mae'r Eisteddfod Genedlaethol newydd lansio prosiect AmGen i lanw rhywfaint o'r bwlch o orfod gohirio
@ceredigion2020 .

Word of the Day: amgen 'alternative': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a. The National Eisteddfod has launched the AmGen project to partially fill the void left by postponing the
@ceredigion2020 eisteddfod.

Gair y Dydd: nyrs geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?n – heddiw yw yn rhyngwladol ac mae'n ddaucanmlwyddiant geni Florence Nightingale.

Word of the Day: nyrs 'a nurse': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?n – today is and the bicentenary of the birth of Florence Nightingale.

Gair y Dydd: dyn hysbys geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d. Ar y diwrnod hwn yn 1839 y bu farw'r 'Doctor' John Harries o Gwrtycadno oedd yn adnabyddus fel dyn hysbys drwy Gymru yn ei gyfnod. Gw. llyfrgell.cymru/darganfod/orie

Word of the Day: dyn hysbys 'wizard, soothsayer, fortune-teller': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d. On this day in 1839 'Doctor' John Harries of Cwrtycadno (Carmarthenshire) died – who was well-known as a 'dyn hysbys' throughout Wales. See library.wales/discover/digital

Gair y Dydd: goleu-leuad geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – fel a geir y nosweithiau hyn gyda'r lleuad yn llawn heno ond hefyd i ddisgrifio rhywbeth pŵl neu welw.

Word of the Day: goleu-leuad 'a oleuir gan y lleuad': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – like the nights we are experiencing now with a full moon but also to describe something feint or pale.

Gair y Dydd: hanesydd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – i nodi mai gan mlynedd i heddiw y ganwyd Glanmor Williams, un o brif haneswyr Cymru.

Word of the Day: hanesydd 'historian': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – to mark the centenary of the birth of Glanmor Williams, one of the most eminent of historians.

Gair y Dydd: côr y wig geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – cân yr adar yn fwy amlwg y dyddiau hyn ac roedd ddoe, y Sul cyntaf ym mis Mai, yn Ddiwrnod Rhyngwladol .

Word of the Day: côr y wig 'woodland choir (of birds)': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – birdsong is becoming louder and yesterday , the first Sunday in May, was .

Gair y Dydd: almanac geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – eitem ddiddorol iawn am gasgliad almanaciau y
Llyfrgell Genedlaethol ar raglen Aled Hughes y bore ‘ma. Gellir gweld y casgliad fan hyn: llyfrgell.cymru/darganfod/orie (Llun: LlGC)

Word of the Day: almanac 'almanac': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – an interesting item (in ) on the National Library's collection of Welsh almanacs this morning on BBC Radio Cymru – see the collection at library.wales/discover/digital (Picture: LlGC/NLW).

Gair y Dydd: riwbob geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?r – yn tyfu mewn gerddi yr adeg hon o'r flwyddyn.

Word of the Day: riwbob 'rhubarb': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?r – it should benefit from the recent rain.

Gair y Dydd: glaw tyfu geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – ai dyna fasech chi'n galw'r glaw heddiw ar ôl yr holl dywydd sych?

Word of the Day: glaw tyfu 'light April rain conducive to growth': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – is this what you'd call today's rain after the recent long dry spell?

Show more
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!