Gair y Dydd: argraffedig geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – Ar y diwrnod hwn yn 1555 y bu farw Syr John Price, awdur Yn y lhyvyr hwnn, y llyfr argraffedig cyntaf yn y Gymraeg.

Word of the Day: argraffedig 'printed' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – On this day in 1555 Sir John Price died, author of Yn y lhyvyr hwnn ('In this book…'), the first book printed in .

Gair y Dydd: Wrwgwaiad geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?W – bydd tîm rygbi Cymru'n herio'r Wrwgwaiaid fore Sul. bbc.co.uk/cymrufyw/50005053

Word of the Day: Wrwgwaiad 'an Uruguayan' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?W – the Welsh team will be challenging the Uruguayans on Sunday morning.
bbc.co.uk/sport/rugby-union/49

Gair y Dydd: dedwydd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d – ar y diwrnod hwn yn 1900 y ganwyd W. D. Williams, awdur yr englyn ‘gras cyn bwyd’ adnabyddus isod.

Word of the Day: dedwydd 'happy, fortunate, contented' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d – on this day in 1900 was born W. D. Williams, author of this englyn used widely as a grace, even in one Oxford college: kellogg.ox.ac.uk/discover/abou

Gair y Dydd: senedd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – ar ddiwrnod pleidlais ar enw'r sefydliad yng Nghymru.

Word of the Day: senedd 'parliament, senate, synod' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – today Assembly Members vote on the official name of the institution.

Gair y Dydd: Ffijïad geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?F – tîm rygbi Cymru'n chwarae'r Ffijïaid bore fory.

Word of the Day: Ffijïad 'a Fijian' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?F – The rugby team will play Fijians tomorrow morning.

Gair y Dydd: cythlwng geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – gair diddorol ond realiti i ormod o bobl.

Word of the Day: cythlwng geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – an interesting word, but reality to too many people.

Gair y Dydd: mynwent geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – hanes diddorol cofnodi’r gân ‘Mynwent Eglwys’ ym Mhatagonia ar raglen
@AledLlanbedrog
y bore 'ma.

Word of the Day: mynwent 'cemetery' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m

Gair y Dydd: amlieithog geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – ar y diwrnod y mae Cyngor Ewrop yn dathlu holl ieithoedd y cyfandir. edl.ecml.at/Home/tabid/1455/la

Word of the Day: amlieithog ('multilingual, polyglot') geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – on the day the Council of Europe celebrates the European Day of Languages. edl.ecml.at/Home/tabid/1455/la

Gair y Dydd: cyffniden geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – gair arall am 'bry copyn'

Word of the Day: cyffniden ('spider') geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – a word accidentally acquired via Breton.

Gair y Dydd: llafur geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l
Yr un gair yw 'llafur' (= gwaith), 'Llafur' (y blaid), a 'llafur' (= ŷd, grawn, h.y. ffrwyth llafur).

Word of the Day: llafur ('labour') geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l 'llafur' can refer to 'work', the Labour Party, and 'corn - the fruits of labour' – from Latin 'labōr(em)'.

Gair y Dydd: hinsawdd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – Heddiw mae llawer o sôn am newid hinsawdd a llawer yn protestio ar draws y byd. Daw 'hinsawdd' o 'hin' ('tywydd') ar lun 'ansawdd', mae'n debyg.

Word of the Day: hinsawdd 'climate': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – Today many people are protesting about climate change throughout the world. 'hinsawdd' comes from 'hin' ('weather') and is probably formed on 'ansawdd' ('quality').

Gair y Dydd: goruchaf geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – fel yn 'y goruchaf lys' (y ffurf fwyaf cyffredin) neu 'y llys goruchaf'. [Llun: Christine Smith, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org/w/index.]

Word of the Day: goruchaf 'supreme' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – as in 'y goruchaf lys' ('the supreme court'), the most common form, or 'y llys goruchaf'. 'goruchaf' is the superlative of 'goruchel'. [Photo: Christine Smith, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org/w/index.]

Gair y Dydd: heulwen geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – Mae'r tywydd yn Aberystwyth yn heulog iawn ar hyn o bryd. Roedd 'haul' yn fenywaidd yn wreiddiol, sy'n esbonio'r ail elfen 'gwen', ffurf fenywaidd 'gwyn'.

Word of the Day: heulwen 'sunshine' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – Glorious sunshine in Aberystwyth today. 'haul' ('sun') was originally feminine in , which explains the second element 'gwen' ('white, radiant'), the feminine form of 'gwyn' ('white, shining').

Gair y Dydd: adleoli geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – pob hwyl i Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru @Cyfieithwyr sy'n symud i swyddfa newydd ym Mangor heddiw.

Word of the day: adleoli '(to) relocate' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – best wishes to Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru (the Society of Welsh Translators) @Cyfieithwyr who are moving to a new location in Bangor today.

Gair y Dydd: gwrthryfel geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g. Ar y diwrnod hwn yn 1400 cyhoeddwyd Owain Glyn Dŵr yn dywysog Cymru gan ddechrau gwrthryfel yn erbyn coron Lloegr.

Word of the Day: gwrthryfel ('rebellion') geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g. On this day in 1400 Owain Glyn Dŵr was proclaimed Prince of Wales thereby beginning a rebellion against the English crown.

Gair y Dydd: lleuad fedi geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – gobeithio y bydd hi'n glir i weld y lleuad fedi heno.

Word of the Day: lleuad fedi ('harvest moon') geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – with luck we should be able to see this tonight.

Gair y Dydd: addoediad (geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a) – Rhywbeth sy'n cael llawer o sylw ar hyn o bryd. Mae dod o'r ferf addoedi2 (heb ddim cysylltiad ag addoedi1!).

Word of the Day: addoediad 'prorogation' (geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a) – This noun comes from the verb addoedi2 (which is completely unrelated to addoedi1!).

Gair y Dydd: cywain geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – mae'n amser cywain cnydau cyn y gaeaf.
@cywain_mab

Word of the Day: cywain ('gather in (of harvest)') geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – an old verb of Celtic origins, appropriate at this time of the year.

Gair y Dydd: aderyn pen tân geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a - un o nifer o enwau ar yr aderyn tlws hwn fydd yn cael sylw wrth drafod ar heddiw. Sawl enw arall yn GPC – pa rai sy’n gyfarwydd i chi?

Word of the Day: aderyn pen tân ('goldfinch') geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – literally 'bird with a fiery head' – one of 21 names for the goldfinch listed in Geiriadur Prifysgol Cymru.

Show more
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!