Gair y Dydd: gorsedd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – i nodi dau can mlynedd ers i @GorseddyBeirdd gymryd rhan mewn eisteddfod yng Nghymru am y tro cyntaf.

Word of the Day: gorsedd 'mound' but also 'Gorsedd or Congress of the Bards (of the Isle of Britain), the full title given to the Gorsedd of Bards attached to the National Eisteddfod of Wales' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g … – today marking the 200th anniversary of the first Gorsedd.

Gair y Dydd: pythefnos geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – Diolch i parallel.cymru/ , gwefan sy'n cynnwys pob math o erthyglau a gwybodaeth ddiddorol, am wneud GPC yn Wefan y Pythefnos ar hyn o bryd.

Word of the Day: pythefnos 'fortnight' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – Many thanks to parallel.cymru/ , a website with many interesting articles in parallel and English versions aimed at learners, which has made GPC its 'website of the fortnight'. Diolch yn fawr!

Gair y Dydd: ymchwilio: geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?y – Mae rhai o staff y Geiriadur wedi bod yn Neuadd Gregynog ger y Drenewydd heddiw ar gyfer Cynhadledd Ymchwil y @colegcymraeg Cenedlaethol. [Llun: Gan Broneirion, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org/w/index.]

Word of the Day: ymchwilio '(to) research': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?y – Some of the Dictionary staff have been in Gregynog Hall today for a Conference organized by @colegcymraeg. [Photo: by Broneirion, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org/w/index.]

Gair y Dydd: myngul geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – eitem ddiddorol am enwau lleoedd gan Myrddin ap Dafydd ar raglen @AledLlanbedrog y bore 'ma bbc.co.uk/sounds/play/m0006g5m … yn cynnwys sylw i Lyn Myngul.

Word of the Day: myngul ('narrow- or slender-necked') geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – (from 'mŵn' ('neck') and 'cul' ('narrow') which well describes the outflow of Llyn Myngul, now better known as Llyn Tal-y-llyn.

Gair y Dydd: awyr agored geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – ar y diwrnod hwn yn 1948 yr agorwyd amgueddfa werin @StFagans_Museum, amgueddfa awyr agored genedlaethol gyntaf y Deyrnas Unedig.

Word of the Day: awyr agored ('open-air') geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – On this day in 1948 the National Folk Museum at St Fagans (on the outskirts of Cardiff) was opened to the public – the first open-air museum in the UK.

Gair y Dydd: cytundeb geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – gan mlynedd i heddiw yr arwyddwyd Cytundeb Versailles rhwng y Cynghreiriaid a'r Almaen ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Word of the Day: cytundeb 'agreement' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – 100 years ago to the day, the Versailles Agreement was signed between the Allies and Germany at the end of the First World War.

Croeso cynnes i bawb ddod i gyfarfod Cyfeillion y Geiriadur yn Aberystwyth wythnos i ddydd Sadwrn, yr 22ain o Fehefin.

Gair y Dydd: hafod geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – a hynny ar ddiwrnod dathlu deg mlynedd ers agor Hafod Eryri. Diddorol yw'r defnydd o'r ymadrodd 'cadw hafod'.

Word of the Day: hafod 'summer residence, upland farmstead formerly occupied in transhumance during the summer months only' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – it is 10 years today since Hafod Eryri was opened on the summit of Snowdon (Yr Wyddfa in ).

Gair y Dydd: cigfran geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – un o'r tri aderyn yn Llyfr y Tri Aderyn gan Morgan Llwyd a fu farw 360 o flynyddoedd i heddiw. (Gw. bywgraffiadur.cymru/article/c-).

Word of the Day: cigfran ('a raven') geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c (from 'cig' ('meat') and 'brân' ('a crow') – one of the three birds in Llyfr y Tri Aderyn by the famous writer Morgan Llwyd who died 360 years ago today (see further biography.wales/article/s-LLWY).

Gair y Dydd: plu'r gweunydd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – un o nifer o enwau ar y planhigyn hardd hwn sydd i'w weld ar y corsydd nawr.

Word of the Day: plu'r gweunydd ('cotton-grass') geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – one of a number of names for this pretty plant which is to be seen at this time of year in boggy ground. Try searching for 'cotton-grass' in the English definitions for other names.

Gair y Dydd: esgid geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?e – Sgidie, Sgidie, Sgidie oedd teitl y ddrama a enillodd Fedal Ddrama Eisteddfod yr Urdd 2019 i Mared Roberts ddoe.

Word of the Day: esgid geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?e – Sgidie, Sgidie, Sgidie ('Shoes, Shoes, Shoes' - 'esgidiau', plural of 'esgid') was the title of Mared Roberts's play which won the Drama Medal in this year's in Cardiff.

Gair y Dydd: prifardd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – Llongyfarchiadau i'r Prifardd Gruffudd Owen, @BarddPlant newydd Cymru, ar ei benodiad ddoe. See golwg360.cymru/newyddion/cymru

Word of the Day: prifardd ('chaired or crowned bard at the National Eisteddfod') geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – congratulations to the Prifardd Gruffudd Owen @BarddPlant on his appointment yesterday as the new children's poet. See literaturewales.org/our-projec

Gair y Dydd: urdd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?u - sawl ystyr ond Urdd Gobaith Cymru @Urdd sy'n mynd â'r sylw i gyd yr wythnos hon gyda'r @EisteddfodUrdd yng Nghaerdydd.

Word of the Day: urdd 'order' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?u - referring to Urdd Gobaith Cymru ('The Welsh League of Youth' - literally 'Order of the Hope of Wales') @Urdd in particular this week, with the Urdd Eisteddfod being held in Cardiff.

Gair y Dydd: balaclafa geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b - Dilledyn a enwyd ar ôl tref Balaclava yn y Crimea lle bu Betsi Cadwaladr, a anwyd 230 o flynyddoedd i heddiw, yn gweithio fel nyrs. Gw. ymhellach bywgraffiadur.cymru/article/c1

Word of the Day: balaclafa ('balaclava') geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b - A garment named after the town Balaclava in the Crimea where Betsi Cadwaladr (the Florence Nightingale) worked as a nurse. She was born 230 years ago to today. See biography.wales/article/s12-DA

Gair y Dydd: afal cariad geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a - enw arall ar y tomato. Mae'r garddwr Medwyn Williams wedi creu tomato newydd o'r enw Y Ddraig Goch a dyma'r cyntaf i'w gofrestru ag enw .

Word of the Day: afal cariad ('tomato') geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a - literally 'love apple' - a name that occurs in English for the tomato. The gardener Medwyn Williams has created a new type of tomato called 'Y Ddraig Goch' ('The Red Dragon') - the first with a name.

Gair y Dydd: pyswydd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p - mae rhes o enwau eraill am y planhigyn hwn yn niffiniad y Geiriadur. Pa un fyddwch chi'n ei ddefnyddio?

Word of the Day: pyswydd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p, golden chains') This plant has many names in , as can be seen in the definition - you can also search for 'laburnum' in the English definitions to find further names.

Gair y Dydd: heddychwr geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h - ar y diwrnod hwn yn 1971 y bu farw'r bardd a'r heddychwr Waldo Williams.

Word of the Day: heddychwr ('pacifist') geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h - The poet and pacifist Waldo Williams died on this day in 1971.

Show more
Tŵt

The social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!