Gair y Dydd: llawysgrif geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – un o staff y Ganolfan Geltaidd, sef cartref
@geiriadur
, wedi dod o hyd i lawysgrif yn llaw Siôn Prys, oedd yn gyfrifol am y llyfr Cymraeg cyntaf i'w argraffu (Yny Lhyvyr Hwnn, 1546).

Word of the Day: llawysgrif 'a manuscript': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – a member of staff at CAWCS has discovered a manuscript in the hand of Syr Siôn Prys (John Price) who was responsible for the first book printed in , Yny Lhyvyr Hwnn, 1546.

Gair y Dydd: crwybr geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – a 'crwybr gwenyn'. Digwydd 'mis y crwybr' fel enw ar fis Tachwedd.

Word of the Day: crwybr 'honeycomb': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – also 'crwybr gwenyn'. 'mis y crwybr' also occurs as another name for November.

Gair y Dydd: maniffesto: geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – mae'n dymor y maniffestos, a dyma enghraifft o'r gair o 1875 – cynharach o dipyn na'r enghraifft yn GPC, diolch i archif
@LLGCymru
: papuraunewydd.llyfrgell.cymru

Word of the Day: maniffesto 'a manifesto': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m –here's an example of this borrowing from 1875 – quite a bit earlier than GPC's earliest attestation, thanks to the National Library of Wales's historical newspaper archive: newspapers.library.wales/view/

Gair y Dydd: maip geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – un o lysiau tymhorol Tachwedd.

Word of the Day: maip 'a turnip': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – one of November's seasonal vegetables.

Gair y Dydd: Hwngariad geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?H – wrth i dîm pêl-droed Cymru baratoi i gwrdd â'r Hwngariaid heno yng Nghaerdydd. bbc.co.uk/cymrufyw/50464331#cy

Word of the Day: Hwngariad 'a Hungarian': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?H – as the Wales football team prepares to meet the Hungarians tonight in Cardiff. bbc.co.uk/sport/football/50384

Gair y Dydd: prifwyl geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – Iestyn Tyne, bardd preswyl prifwyl Llŷn ac Eifionydd 2021, wedi ysgrifennu cerdd hyfryd yn rhoi sylw i enwau caeau'r fro. golwg360.cymru/newyddion/cymru

Word of the Day: prifwyl 'principal festival; National Eisteddfod': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – Iestyn Tyne, poet in residence at the Llŷn ac Eifionydd National Eisteddfod 2021, who has written a delightful poem on the field-names of that area.

Gair y Dydd: drycinog geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d – tywydd felly heddiw eto.

Word of the Day: drycinog 'stormy, inclement': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d – we're experiencing such weather again today (from 'drycin' (< drwg 'bad' + hin 'weather') and '-og' (adjectival ending)

Gair y Dydd: gŵyl Fartin: geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – Mae'n ŵyl Fartin heddiw. Yn ôl y chwedl, pan welodd Martin gardotyn heb fawr o ddillad torrodd ei fantell yn ei hanner a rhoi un hanner i'r cardotyn.

Word of the Day: gŵyl Fartin 'St. Martin's Day': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – Today is Martinmas, St. Martin's Day. According to the legend, on seeing an almost naked beggar, St. Martin ripped his own cloak in two and gave half to the beggar.

Gair y Dydd: siasbi geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – Sawl ffurf ar y benthyciad Ffrangeg hwn: siasbi, sasbin, sesbin, &c. P'un fyddwch chi'n ddweud?

Word of the Day: siasbi 'a shoehorn': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – There are several forms of this French borrowing (from 'chausse-pied'): siasbi, sasbin, sesbin, &c.

Gair y Dydd: Brad y Powdr Gwyllt geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?B – yr hanes y tu cefn i Noson Tân Gwyllt.

Word of the Day: Brad y Powdr Gwyllt 'the Gunpowder Plot': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?B – the story behind 'Fireworks Night'.

Gair y Dydd: gŵyl yr Holl Saint geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – Heddiw, 1 Tachwedd, yw gŵyl yr Holl Saint.

Word of the Day: gŵyl yr Holl Saint 'All hallows' day' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – Today, 1 November, is All hallows' Day.

Gair y Dydd: rhithawdur geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?r – un o'r geiriau diweddar sydd wedi ymddangos yn y Geiriadur. t.co/o7BOXR0PYk?amp=1

Word of the Day: rhithawdur 'a ghostwriter' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?r – a recent coining in mentioned in this BBC article about how new words get added to GPC (in Welsh): t.co/o7BOXR0PYk?amp=1

Gair y Dydd: copr geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – golwg newydd ar bwysigrwydd y Gogarth fel safle copr yn yr Oes Efydd: bbc.co.uk/cymrufyw/50213723

Word of the Day: copr 'copper' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – a new look at the Great Orme as a copper-mining site in the Bronze Age: bbc.co.uk/news/uk-wales-502138

Gair y Dydd: lantern geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – ar gyfer nos .

Word of the Day: lantern 'a lantern' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – for 'nos Galan Gaeaf' ('Hallowe'en'). also has other words such as 'llusern' a 'llugorn'.

Gair y Dydd: argraffedig geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – Ar y diwrnod hwn yn 1555 y bu farw Syr John Price, awdur Yn y lhyvyr hwnn, y llyfr argraffedig cyntaf yn y Gymraeg.

Word of the Day: argraffedig 'printed' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – On this day in 1555 Sir John Price died, author of Yn y lhyvyr hwnn ('In this book…'), the first book printed in .

Gair y Dydd: Wrwgwaiad geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?W – bydd tîm rygbi Cymru'n herio'r Wrwgwaiaid fore Sul. bbc.co.uk/cymrufyw/50005053

Word of the Day: Wrwgwaiad 'an Uruguayan' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?W – the Welsh team will be challenging the Uruguayans on Sunday morning.
bbc.co.uk/sport/rugby-union/49

Gair y Dydd: dedwydd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d – ar y diwrnod hwn yn 1900 y ganwyd W. D. Williams, awdur yr englyn ‘gras cyn bwyd’ adnabyddus isod.

Word of the Day: dedwydd 'happy, fortunate, contented' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d – on this day in 1900 was born W. D. Williams, author of this englyn used widely as a grace, even in one Oxford college: kellogg.ox.ac.uk/discover/abou

Show more
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!