Pinned post

It would seem this toot might be the very first from Llanidloes?

Jyst yn meddwl y bore ‘ma…dwi’m yn byw yng ghymru o gwbl - americanes ydw i (yn anffodus), a dwi isio’r cyfle i siarad cymraeg mwy pob dydd. Mae’n annodd i ffeindio grwpiau ar lein sy’n ffocysu ar ddefnyddio’r iaith, neu bobl sydd isio siarad hi. Dwi’m yn siwr beth i wneud.

bbc.co.uk/news/uk-wales-580777

Rhys Williams on Twitter
@RhysWilliamsBBC

Three months since we reported residents in Skewen were living in “constant fear” of a repeat, it’s happened.

They fear the drains can’t cope with heavy rain since the mine shaft blow out - but the Coal Authority says drainage issues are a matter for the council.

t.co/PfRVuEfvVU

clwb sgwrsio(dydd llun) wedi'i atal hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Our chat Cymraeg on Mondays won't be happening for a while

ddoe.
Dwi'n hoffi llfyrau gan Lois Arnold, Bob Eynon a Meredid Hopwood.

Yes, those books will be in that window tomorrow. Hilary Mantel's The Mirror and the Light. All about someone with too much power.

Show thread

It would seem this toot might be the very first from Llanidloes?

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!