Be sy'n digwydd? Dw i wedi bod ar wyliau am wythnos. Des i'n ôl i'r rhyngrwyd i ffeindio cannoedd o ddilynwyr newydd! Do'n i ddim wedi sylweddoli mod i mor ddiddorol 😂

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!