y dyn yn ei arch ac anadlu
pia’r tuedd gwylltu a sgrechu.
dan bwys y ddaear -
pawb arall yn fyddar –
caiff ei ffawd ei sefydlu

the man in his coffin and breathing
possesses the tendency to panic and scream.
under weight of the earth –
everyone else deaf –
his fate is established

dydy e ddim yn haeddu byw mewn breuddwyd
rhywun ymrwymid â mwynder diwyd
trodd serch i hunanoldeb
ac anwes i greulondeb
ar ôl dihuno o ddagrau diflanna arswyd

he doesn t deserve to live in the dream
of someone committed with constant gentleness
love turned to selfishness
affection to cruelty
after waking from tears the terror will vanish

Horticulture
i lysiau, mwyaf oll o’u hanghysuron
yw’r dyfodiad llysieuyn talog, estron.
â barn lem a phendant
ag agwedd difaddeuant,
yn barod enwi pob un arall fel moron

for vegetables, the greatest of all their discomforts
is the arrival of a cocky foreign vegetable
with severe and definite judgement
and an unforgiving stance,
ready to call everyone else a carrot.

ar ddydd llun y Pasg eleni
dwi wedi llawn syrffedu
ar wacter yr wyau
â chroen mor denau -
'sdim ynddyn nhw sy'n maethu

on Easter Monday this year
I m totally up to here
with the emptiness of the eggs
with skin so thin
there s nothing in them nourishing

What s likely to happen after brexit when the UK is being screwed by the USA? Who are brexiteers going to blame then?
I think we ll keep step with the American military -industrial complex and have a neo fascist government within my lifetime (I m 70)

wrth fwyta llond boliaid o siocled
a'm geg o hyd yn agored
y teimlad a blas
fel rhyw fath o ras
rhy hwyr i neb ailystyried

the true meaning of Easter

eating a full belly of chocolate
with my mouth still open
the feeling and the taste
like some sort of grace –
too late for anyone to reconsider

siarad mân â merched direidus
sy’n eithaf parod bod yn gariadus
eich dychymyg ffyrnig -
a’ch ystum ystyfnig -
chi’n ysu am beth priodol anweddus

small talk with a mischievious girl
who’s quite likely to be loving.
your imagination furious
your attitude persistant
you’re hankering for something appropriately unseemly

wrth gerdded y cwrs yn Augusta
roedd y teigr yn chwyrnu reit swta -
pam dych chi’n crwydro
dros wellt wedi’i smwddio?
cofiwch!! mae gen i andros o glwba!

whilst walking the course in Augusta
the tiger snarled really curtly
why are you wandering
across the grass thats been ironed?
Remember – I ve got an enormous club

edrychwch ar yr oen yna yn sboncio
ei holl gorff gyda gwanwyn yn gwefrio
sglein bywyd newydd
iddo fe yn ddiddiwedd
heb feddwl, bydd e’n troi yfory yn ginio

look at that lamb bouncing
his whole body quivering with spring
the gleam of a new life
to him endless
without thinking he ll turn into dinner tomorrow

mae amser i bawb dechrau garddio
y diogyn, myfi, yn gwrthod cloddio.
border llond planhigion
yn llai na sibrydion.
ydw i'n *wrach sy'n breuddwydio?

*idiom

its time for everyone to start gardening.
the lazy one, me, refuses to dig -
the border full of plants,
less than whispers.
am I a *witch who is dreaming

*idiom = day dreaming

roedd Hywel Dda yn eitha' da,
'sain credu oedd yn hollol dda -
yn graff dros gyfraith
fel dyn, amherffaith -
siŵr o fod, heb felystra da-da

Show more
Tŵt

Tŵt is the free and open microblog for Wales and the Welsh, at home and abroad.