Sut mae pawb! 😊 Janet dw i, o Brydain yn wreiddiol ond yn byw yn yr Almaen ers 40 blynoedd. Dw i wedi bod yn dysgu Cymraeg ers tua 3 blynoedd 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!