Common Voice Cymraeg - diolch i bawb sy'n cyfrannu. 554 wedi cofrestru hyd at heno - 36 awr o recordio, 30 awr wedi eu dilysu. Gwych iawn.

Mae angen i bawb gyfrannu yn sylweddol iawn er mwyn cyrraedd y targed cyntaf o 100 awr.

Ymlaen! :-)

mzl.la/2LtMTTN

Signal - ap negesu preifat ar gael yn Gymraeg.

Nodweddion amgryptiad uwch, gallu anfon SMS, galwadau llais neu ffeiliau.
Nid yw'n gysylltiedig â chwmni sy'n rhannu gwybodaeth defnyddwyr.

bit.ly/2ELApTN

Cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg 2019, Bangor.

Mae @Techiaith wedi cynyddu’r niferoedd ar gyfer y gynhadledd ar 25 o Ionawr:

http://
techiaith.cymru/cynadleddau/cy
nhadledd-2019/

ac mae rhai llefydd ar gael o hyd. Cyfle olaf i gofrestru!

Common Voice Cymraeg - gallwch nawr recordio neu ddilysu leisiau Common Voice gyda Microsoft Edge.

Edge - Porwr Cymraeg Microsoft.

mzl.la/2LtMTTN

Apêl Common Voice Cymraeg.

A wnewch chi recordio eich llais ar wefan Common Voice Cymraeg?

Mae angen gymaint â phosib i wneud hynny er mwyn datblygu technoleg llais Cymraeg.

voice.mozilla.org/cy

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!