Follow

Common Voice Cymraeg - diolch i bawb sy'n cyfrannu. 554 wedi cofrestru hyd at heno - 36 awr o recordio, 30 awr wedi eu dilysu. Gwych iawn.

Mae angen i bawb gyfrannu yn sylweddol iawn er mwyn cyrraedd y targed cyntaf o 100 awr.

Ymlaen! :-)

mzl.la/2LtMTTN

Sign in to participate in the conversation
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!