Follow

Annwyl @WelshRugbyUnion@twitter.com , i ni’n sicr bo’r torgalon i ni’n teimlo arôl Cwpan Rygbi’r Byd m’ond canran o beth chi’n teimlo wedi’r blynyddau o ymarfer, hyfforddiant ac aberth. Diolch am eich ymdrech, eich proffesiynoldeb a’r atgofion gwych.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!