Pinned post

When I started on this, I tended to write my posts bilingually, given the longer character limit. But it doesn’t feel natural, so if seeing untranslated in your feed is going to be a problem, feel free to unfollow/mute. 🤘

Pinned post

Pori hashnodau ar hap i ffeindio pobl diddorol i’w dilyn

Browsing random hashtags to find interesting people to follow

Nic Dafis boosted

Wedi gorffen popeth mae *rhaid* i fi wneud heddi, oni bai am aros i'r plymwr gyrraedd i edrych ar ein sustem twymo dŵr. Bob munud dyn nhw ddim yn cyrraedd yw munud allwn i fod wedi bod yn y Pentre Arms.

Ok, mae hynny'n swnio'n ddespret.

Wedi hir oedi a thaith o gwmpas Ynys y Cewri, bocsaid o lyfrau JCP wedi cyrraedd y tŷ. Yr un o’i lythyrau at, ac oddi wrth, Dorothy Richardson, oedd y prif atyniad, ond mae ei lythyrau wastad yn werth eu darllen, a doedd ei ddyddiadur 1929 ddim gyda fi chwaith.

“Hers is the life I have led, she is the woman I’ve been” — Philip Littell ("The New Republic", 1921) on Pilgrimage

readingpilgrimage.com/2022/06/

Un peth dw i wedi sylwi yw faint dw i'n dibynnu ar Twitter ar gyfer cadw mewn cysylltiad â'r byd. Ro'n i'n digwydd edrych arno fe nos Sul, ar ôl siarad â fy mam a chwaer ar Zoom, a sylweddoli mod i wedi anghofio'n llwyr am gêm pêl-droed Cymru. 🤷‍♂️

Show thread

Ail-gysylltu gyda'r byd, wedi wythnos neu ddwy heb edrych rhyw lawer ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gollais i unrhyw beth?

Nic Dafis boosted

I was interviewed for a Welsh language radio programme a fortnight ago, and it was being filmed at the same time. I've just been told it's going out on Heno tomorrow night at 7 if any of the Welsh language speakers here are interested 😊

Debyg bod tocynnau ar ôl (rhad ac am ddim). Sa i’n siŵr sut aeth hyn trwy’r broses dewis “Gŵyl Brexit”, ond mae’n werth eich chweil.

Show thread

Wedi profi hyn heddi, yn y Gaerdydd ‘na. Eisiau adeiladu un gartre nawr. dreamachine.world/

Nic Dafis boosted
Nic Dafis boosted

gonna sit back and enjoy the big Jubilee Party Organisers vs Car Drivers Who Have an Entitled Attitude to Street Parking fight this week

Ceri Rhys Matthews a FFRWD Tregaron 29 10 2021

(Buon ni yna, roedd e'n brofiad a hanner.)

youtube.com/watch?v=Sx9QPq4RN9

Maes 24 haen, rhwng Pontyweli, Gwbert a Tydrath. Ennill dau fathodyn i fi, yr EOS efydd, a'r Illuminator platinwm (gan obeithio taw dyna'r unig tro dw i'n gorfod defnyddio'r ansoddair yna yr wythnos hon).

Nic Dafis boosted

mewn tri, y peth gorau fydd yn digwydd heddi

Nic Dafis boosted

Gair y Dydd: cilcyn geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – gair sy'n gyfarwydd o gerdd T. H. Parry-Williams, Hon, a sawl cyfuniad iddo hefyd yn y Geiriadur.

Word of the Day: cilcyn 'remnant, fragment, lump': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – a word familiar from T. H. Parry-Williams's poem, Hon, with several collocations containing it also in GPC.

Nic Dafis boosted

A reminder that Mastodon and the Fediverse do NOT use cryptocurrency, blockchains, NFTs, tokens, coins, mining, web3 or anything like that.

Masto and the Fedi run on traditional servers and use a sustainable network federation model somewhat similar to e-mail (that's why Fediverse addresses look similar to e-mail addresses).

Also a reminder there are no venture capital firms or other investors either. No one owns the network, each server is independent. Masto and Fedi server running costs are paid by their owners, sometimes with donations from users.

No one is getting rich from the Fediverse, it is all volunteers with some getting donations and a few getting modest grants from foundations. Please remember this when you interact with admins or developers.

(There might be some individual users who post about cryptocurrency/blockchain, but the infrastructure this place runs on doesn't use it at all.)

Tl:dr - Decentralisation does NOT mean cryptocurrency/blockchain

#Fediverse

Nic Dafis boosted

@ramsey afaik, "meatballs menu" is indeed a commonly used name for that icon, together with some other food-related menu names :)

Nic Dafis boosted

I really feel the future of transportation is less Tesla and more electric bikes and powerful public transit.

The amount of things that can be done is amazing.

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!