there's still so much spam on here lmfao you moderators need to get your ass in gear 😞

duw duw dw i'n teimlo ofnadwy heddiw ond wnes i cwpla mwy gwersau arlein heno 'ma, na dros y wythnos diwetha

Mae dal rhaid i fi drwsio fy meic, ar ôl oedd car yn taro fy olwyn...

Cae dy lygad di a gwneud ddim o gwbl.

there's a reason why there's like two people active here, not counting the spambots and twitter crossposters and dead accounts. it's a shame

Mae hi'n dwym heddiw ☀️ Mae'r haul yn boeth!

YesCymru is hosting a digital festival to do with equality and Cymreig independence, this weekend, almost entirely on Sunday. Tickets and further information are available here:

hopin.com/events/yestival​

another report for the mods. i can't report through the proper channels cause i think dai has blocked me

Bore da! Mae eisiau i fi ysgrifennu 150 o eiriau am dau ardal wahanol heddiw. Efallai Caerfyrddin ac Abertawe, neu efallai ardal gwledig...

Nearly a week ago I reported the account toot.wales/@Lyn_Samuel because they use Gab and Parler [1] and have already begun complaining about the "woke left" and "cancel culture". Their Gab account contains white supremacy apologism / justification [2].

Nothing appears to have been done by the moderators and I have not received any response to my report. Why are the toot.wales moderators welcoming the far-right onto our site?

[1] toot.wales/@Lyn_Samuel/1057429
[2] gab.com/Lyn_Samuel

rhywbeth rhywbeth mae ieithoedd eraill yn well na saesneg

Byddaf i'n cwrdd â Geraint Rhys heddiw, ar-lein ar Zoom. Fy mhrifysgol yn dathlu cerddoriaeth Gymraeg, felly'r myfyrwyr yn mynd i siarad â cherddor Gymraeg.

amam.cymru/akruna/geraint-rhys

Show thread

Dydd Cerddoriaeth Gymraeg hapus i bawb ❤️

Gallwch chi wrando ar gerddoriaeth Gymraeg yma, dair awr o nawr:
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 amam.cymru/ambobdim 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Dysgais i ddweud "achos", ond fy athro yn ddweud "oherwydd". Mae'n well gen i ddweud "achos" ond a yw'r naill neu'r llall yn well? Neu a yw'n bersonol?

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!