Nac ydw, mae gwers gyda fi am 12 o'gloch. Dw i'n mynd i ddysgu. Byddaf yn cysgu heno.

Show thread

Bwyd, ciginio 

Dwi'n coginio cawl. Dwi'n torri'r genin Gymraeg nawr, a mae llysiau yn yr badell yw moron, tatws Cymraeg, winwns, a bresych Cymraeg. Mae brocolli yn yr badell heyfd, ond dwi ddim yn gwbod'r enw Cymraeg.

Damn, getting real bad vibes off The Eye. They're not content warning their distressing images shared on tŵt.cymru. One "columnist" on their site uses the pepe meme, which has strong ties to the far right and to Trump's election campaign, another uses a gross clown. Can we get the account removed from here, admins?
@jaz @ChrisWere @gomez @davidoclubb @gwilym

Dw i'n mynd i prynu bwyd ddydd Sul, a wedyn dw i'n mynd adre. Dw i eisiau aros gatref am bethefnos.

Dw i'n mynd i ddweud rhwbeth gyda'r flatmate yfory. Dw i'n mynd i codi y gynnar, ymolchi, a dweud "wyt ti wedi gwisgo eto?" gyda fe. Dyn ni'n mynd i ddysgu, a bwyta brewcast.

Rydw i'n dysgu Cymraeg ddydd Sadwrn a ddydd Sul, hefyd.

bwyd 

Dw i'n mynd i coginio pasta a llysiau!

Dw i eisiau beicio y prynhawn heddiw.

oh looks like it's @ChrisWere @gomez @davidoclubb @gwilym @jaz

could do with more proactive moderation, folks?

Show thread

@jaz taggin you to this thread, idk if you have others on the mod team as well

Show thread

oof scrolling back through toot.wales accounts, they're about half spam :/ mods, you need to clean up your act. i'm happy to contribute / do it for you if you don't have the time, i have experience modding instances.

Show thread

i'm very unimpressed with toot.wales having open sign ups. can we close them? at least get admins to filter accounts? there's no end of spam on the local timeline...

Dw i'n gwybod 282 geiriau Cymraeg yn Duolingo, a 591 geiriau Almaeneg 😓

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!