Hoffech chi ddarllen mwy am Ysgol y Cwm @CwmYsgol@twitter.com yn y Wladfa a beth sydd yn diwgydd dros yr haf? Cylchlythr newydd yma:
parallel.cymru/ysgol-y-cwm-cyl
@cymru_ariannin@twitter.com @LlaisYrAndes@twitter.com @CGruffudd@twitter.com @AsocGalesa@twitter.com @eisteddfodch@twitter.com @gwionelis@twitter.com @claratrevelin@twitter.com

RT @Cymdeithas@twitter.com

Newyddion pwysig! Rydyn ni wedi bod yn ymgyrchu dros ddisodli Cymraeg ail iaith gydag un continwwm ers 2013. Mae'n rhaid i'r Llywodraeth fynd ati nawr i gyhoeddi un cymhwyster i bob disgybl i gyd-fynd â hyn.
golwg360.cymru/newyddion/cymru

🐦🔗: twitter.com/Cymdeithas/status/

- Hoffech chi ddarllen Cymraeg ar eich Kindle? Newydd- cyfle pori'r gorau oddi wrth parallel.cymru- am ddim!
- Would you like to read Welsh on your Kindle? New- a chance to read the best of parallel.cymru- for free!
amazon.com/dp/B07MPW24C2
@LlyfrauCymru@twitter.com

Digon am Brecsit- amser trafod rhywbeth mwy diddorol.
- Pwy fyddai'n ennill mewn ymladd?
- Who would win in a fight?
@36Johns@twitter.com @PontypoolRFC@twitter.com @NationCymru@twitter.com @YesCymru@twitter.com @Y_Cymro@twitter.com

RT @learncymraeg@twitter.com

Beth am roi cynnig ar ddysgu ar-lein? We now offer six 10-hour online courses free of charge and open to everyone buff.ly/2Cj4Rqw

🐦🔗: twitter.com/learncymraeg/statu

Pam ydy @Deadballine1@twitter.com, rhwydwaith i gefnogwyr rygbi Gorllewin Cymru, wedi bod mor boblogaidd yn ddiweddar?
Mae Matthew Jones @AmserYchwanegol@twitter.com, awdur Welsh Rugby Quiz Book, yn edrych aryn nhw:
parallel.cymru/amser-ychwanego

Falch iawn cynnig rhai o'r eitemau gorau parallel.cymru fel blwyddlyfr, heb ffi-
Kindle: amazon.com/dp/B07MPW24C2
iBooks: itunes.apple.com/gb/book/paral
@LlyfrauCymru@twitter.com @BethanGwanas@twitter.com @elliwgwawr@twitter.com @Laurabakes@twitter.com @rhea_seren@twitter.com @YLolfa@twitter.com @GwasgGomerPress@twitter.com @eisteddfod@twitter.com @CymraegAbertawe@twitter.com

RT @YLolfa@twitter.com

Mae Esgyrn yn stori sy'n sôn am berthynas tad-cu a’i ddau ŵyr– Twm yn 16 oed a Berwyn yn iau, ac yma mae Heiddwen yn esbonio mwy am ei nofel diweddaraf ar wefan Parallel.cymru:

parallel.cymru/heiddwen-tomos-

@LlyfrauCymru@twitter.com @HeiddwenT@twitter.com @parallel_cymru@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/YLolfa/status/1083

RT @YLolfa@twitter.com

If you're interested in learning more about Welsh history, why not read our blog - Learning more about Wales’ history – where to start

ylolfa.wordpress.com/2019/01/1

@WelshBooks@twitter.com @WelshHistoryPod@twitter.com @WelshHistory@twitter.com @glynegerman@twitter.com @parallel_cymru@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/YLolfa/status/1083

Tiwtoriaid/athrawon Cymraeg ail iaith- chi'n moyn cymorth am eich dosbarthiadau?
Talfenni gwaith gan Jo Knell @siopcantamil@twitter.com ar gyfer @LlyfrauAmdani@twitter.com:
parallel.cymru/dysgwyr/tiwtori
@learncymraeg@twitter.com @learncymraegABA@twitter.com @LearnCymraegCF@twitter.com @learn_cymraeg@twitter.com @learnwelshCP@twitter.com @learncymraegGwe@twitter.com @adnoddau_CBAC@twitter.com

RT @learncymraeg@twitter.com

Eisiau gwybod mwy am wasanaeth newydd @S4CDysguCymraeg@twitter.com? New programmes for learners will begin on @S4C@twitter.com on Sunday 13 January at 12pm.

🐦🔗: twitter.com/learncymraeg/statu

Mae’r Dolig drosodd ac mae’n amser pacio i ffwrdd y goeden a’r tinsel – ac os ydych chi’n trio Veganuary eleni – y twrci hefyd...
Yma mae cogydd Sarah Philpott @veggingit@twitter.com yn esbonio mwy am Veganuary gyda rysait caserol hyfryd:
parallel.cymru/sarah-philpott-

Ydych chi'n moyn cyflwyniad i ragleni gorau @S4C@twitter.com? Trosolwg yma!
Would you like an introduction to some of the best programmes on S4C?
- parallel.cymru/top-10-rhaglenn -
@boomcymru@twitter.com @bywcelwydd@twitter.com @cathayers@twitter.com @Eirywiry@twitter.com @criwCYW@twitter.com @HenoS4C@twitter.com @pobolycwm@twitter.com @rowndarownd@twitter.com @SevernScreen@twitter.com @tinopolisgroup@twitter.com

RT @MrLukeUpton@twitter.com

Another nudge for a piece I really enjoyed writing last month for the good folks @parallel_cymru@twitter.com - 'Introducing Gethin ‘Huge’ Hughes, Welsh rugby’s new fictional hero' parallel.cymru/luke-upton-abso

🐦🔗: twitter.com/MrLukeUpton/status

Helo dysgwyr! Mae cwmni @smilingcube@twitter.com wedi creu gêm gair yn yr iaith- perffaith i ymestyn eich geirfa. Manylion llawn: parallel.cymru/word-tango
@AwrYDysgwyr@twitter.com @learncymraeg@twitter.com @DailyWelshWords@twitter.com @useyourcymraeg@twitter.com @popethcymraeg@twitter.com

David Jandrell is a best-selling author of Welsh Valleys dialect books, and after setting himself the challenge of writing a scifi story he wrote a novella. Parallel.cymru is publishing this on Kindle, and an introduction and extract is here:
parallel.cymru/david-jandrell-

RT @CefnDruids@twitter.com

New Year’s Day 48 page full colour programme featured an interview with the Club Chairman, as well as a Welsh Language article by Matthew Jones of @parallel_cymru@twitter.com and a break down of Wales Euro 2020 opponents! @NonLgeProgs@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/CefnDruids/status/

Ydy unrhyw un yma yn gwneud ? Darllenwch fwy am fwyd figan yma gan gogydd Sarah Philpott @veggingit@twitter.com:
Is anyone here doing ? Read more about vegan food by Sarah Philpott:
parallel.cymru/sarah-philpott-
@CrumbsKitchen@twitter.com @VegFoodStudio@twitter.com @Brontovegan@twitter.com @GreazyVegan@twitter.com

Mae Jeremy Vine wedi cyfansoddi erthygl unigryw ar gyfer y Tweetstorm yn ddiweddar::
Jeremy Vine has written an exclusive article about the recent Tweetstorm:
parallel.cymru/jeremy-vine-twi

Tŵt

Tŵt is the free and open microblog for Wales and the Welsh, at home and abroad.