Mae e gyfweliad â fi yn @CylchgrawnGolwg@twitter.com
yr wythnos hon... £1.75 oddi wrth eich siop papur lleol!

There's an interview with me in the Welsh language weekly newspaper Golwg... £1.75 from your local paper shop!

Parallel.cymru, without a budget, grew to a readership of 5,000 users a month.
As a practitioner of open data I'm reporting and sharing some key analytics:

parallel.cymru/analysing-reade

Dyma adolygiad o'r albwm newydd @GwilymBowenRhys@twitter.com, Arenig, gan Huw Dylan Owen @gurfal@twitter.com @cyrfe@twitter.com
parallel.cymru/gwilym-bowen-rh
@menterabertawe@twitter.com @sioptytawe@twitter.com @pystpyst@twitter.com

RT @GwasgPrifCymru@twitter.com

Ewch at wefan @parallel_cymru@twitter.com i ddarllen am waith ymchwil @PeachLinden@twitter.com a hanes heddychiaeth yng Nghymru - parallel.cymru/linden-peach-pa

🐦🔗: twitter.com/GwasgPrifCymru/sta

- Dyma fideo @BBCCymruFyw@twitter.com ohoni i a rhai cyfeillion- Rhiannon, Sam @sambrown1993@twitter.com a Grace @CapperCapper@twitter.com, sydd yn drafod bethau i beidio eu dweud wrth bobl sy'n dysgu Cymraeg!
facebook.com/watch/?v=99013039
@DailyWelshWords@twitter.com @learncymraeg@twitter.com @learncymraegABA@twitter.com @LearnWelshBro@twitter.com @learncymraegGWE@twitter.com

Anybody looking to find out more about exploring Japan and watching Wales' rugby games at RWC?
A daily blog from my awesome Uncle Dai!
parallel.cymru/david-rowlands-

Diolch i criw @ShwmaeSumae@twitter.com! Gobeithio bydd hyn, a'r pencampwyr eraill, yn dangos bod ein hiaith yn hygyrch i bawb, ac mae'n bosibl i ddysgu Cymraeg ac wedyn bod rhan o gymuned a darparu gwasanaeth go iawn trwy gyfrwng yr iaith.

Show thread

RT @ShwmaeSumae@twitter.com

Erthygl gwych yn y WM bore yma am 2019, ac un o'n pencampwyr anhygoel, Neil Rowlands o @parallel_cymru@twitter.com sy' wedi cyfrannu cymaint nôl i ddiwylliant Cymraeg ac i'r sîn gyffrous o ddysgu Cymraeg gyda'i gylchgrawn dwyieithog arlein parallel.cymru/
Diolch Neil! 💚

🐦🔗: twitter.com/ShwmaeSumae/status

RT @ShwmaeSumae@twitter.com

"It matters not one jot if we're first-language or from a non-Welsh-language background. For the Welsh language to survive, we all need to use it as much as possible"
A lovely piece in the Western Mail today about one of 2019 champions, Neil Rowlands @parallel_cymru@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/ShwmaeSumae/status

RT @Books_Wales@twitter.com

'The Jeweller' by Caryl Lewis, Translated by Gwen Davies (@honno@twitter.com) is Book of the Month for October 2019. @parallel_cymru@twitter.com
gwales.com/bibliographic/?isbn

🐦🔗: twitter.com/Books_Wales/status

Hapus iawn i gefnogi'r Diwrnod @ShwmaeSumae@twitter.com eleni- ffordd wych i helpu mwy o bobl sylweddoli sut gryf yw'r iaith
-> shwmae.cymru/?p=1314
Diolch am gefnogaeth:
@learncymraeg@twitter.com @mentrauiaith@twitter.com @CymraegAbertawe@twitter.com @menterabertawe@twitter.com @DysgwyrSteddfod@twitter.com @LlyfrauCymru@twitter.com @learncymraegABA@twitter.com

RT @ShwmaeSumae@twitter.com

Announcing the first champion for Shwmae Sumae Day 2019...
Founder of the online bilingual magazine@parallel_cymru, Neil Rowlands! Read more about him and his journey in learning Welsh here:
shwmae.cymru/?p=1314&lang=en

🐦🔗: twitter.com/ShwmaeSumae/status

Dyma gyfweliadau gyda dwy fenyw sydd wedi ennill prif wobrau i ddysgwyr eleni- Fiona Collins @DysgwyrSteddfod@twitter.com @eisteddfod@twitter.com a Francesca Sciarrillo @EisteddfodUrdd@twitter.com
parallel.cymru/dwy-ddysgwraig-
Gall eu hesiampl nhw ysbrydoli dysgwyr eraill!
@learncymraeg@twitter.com

RT @RilyBooks@twitter.com

Elin Meek's fantastic Welsh adaptation of My Mixed Emotions, a book to help guide children through life's ups&downs, dealing with emotions+feelings, is out this week! A MUST for anyone with a little special and precious mini human in their lives🙏 @parallel_cymru@twitter.com @bookwormswales@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/RilyBooks/status/1

Diolch o'r galon i'r criw sydd wedi gweithio yn galed iawn i drefnu @GwylNewydd@twitter.com - roedd e'n wych i weld y Theatr Glan yr Afon yng Nghasnewydd @NewportLiveUK@twitter.com llawn dop o bobl mwynhau defnyddio'r iaith heddiw!
@MICasnewydd@twitter.com @MenterBGTM1@twitter.com

RT @tootwales@twitter.com

If you'd like to help spread the word about Tŵt, DM us for a pack of these postcards you can leave at your pub, library, market or gathering!

🐦🔗: twitter.com/tootwales/status/1

Sut mae hi i ddysgu a llwyddo yn defnyddio'r iaith Gymraeg?
What is it like to learn and succeed in using the Welsh language?
Yma mae Lynne Blanchfield, sydd wedi dysgu gyda @learnwelshCP@twitter.com @learncymraeg@twitter.com yn esbonio mwy...
-> parallel.cymru/lynne-blanchfie

Dyma eitem sydd yn dadansoddi gemau Merched Cymru @FAWales@twitter.com y mis hwn gan @lukewilliamspd@twitter.com:
Here's a bilingual item that analyses Wales Women's games this month:
parallel.cymru/blog-pel-droed/
@PodcastPeldroed@twitter.com @YClwbPelDroed@twitter.com @RedWallNews1@twitter.com

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!