Hoffech chi wybod mwy am beth sydd wedi bod yn digwydd trwy'r iaith yn y Wladfa yn ddiweddar? Dyma erthygl oddi wrth Ysgol y Cwm! @CwmYsgol@twitter.com @gwionelis@twitter.com
parallel.cymru/eisteddfod-trev
@eisteddfodch@twitter.com @LlaisYrAndes@twitter.com @CGruffudd@twitter.com @AsocGalesa@twitter.com @cymru_ariannin@twitter.com

RT @Planet_TWI@twitter.com

In this issue's article novelist Mihangel Morgan graphically details one of the most versatile & visceral terms in all the Welsh language: ych-a-fi... What do you find especially ych-a-fi?
planetmagazine.org.uk/current
planetmagazine.org.uk/shop

🐦🔗: twitter.com/Planet_TWI/status/

Wales has a wide range of historical and county maps- what are they and what do they look like?
A helpful overview here!
parallel.cymru/about-wales-fla

Ble galla i siarad Cymraeg yng Nghasnewydd a Gwent? Sawl le!
Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange @lgac_tweets@twitter.com
@houndsthebarber@twitter.com
@escaperoomsNP@twitter.com
@goose_cuckoo@twitter.com
Rhestr lawn: parallel.cymru/siarad/
Diolch i @SaraCaerdydd@twitter.com @Welsh4BizSouthE@twitter.com @MICasnewydd@twitter.com

RT @LlyfrauCymru@twitter.com

Llongyfarchiadau mawr i Catherine Fisher a’i nofel "The Clockwork Crow" am gipio gwobr llenyddiaeth plant Tir na n-Og 2019. wbti.org.uk/13300.html
books.wales/7961.file.dld @FisherAuthor@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/LlyfrauCymru/statu

This year's Tir na-n-Og @WelshBooks@twitter.com @LlyfrDaFabBooks@twitter.com award was presented to Catherine Fisher for her novel The Clockwork Crow, published by @FireflyPress@twitter.com. Held at Cardiff Uni @CardiffJomec@twitter.com tonight, as part of @CILIPinWales@twitter.com Conference
parallel.cymru/diweddariad-y-c

This year's Tir na-Nog @WelshBooks@twitter.com @LlyfrDaFabBooks@twitter.com award was presented to Catherine Fisher for her novel The Clockwork Crow, published by @FireflyPress@twitter.com.
Held at Cardiff Uni @CardiffJomec@twitter.com tonight, as part of @CILIPinWales@twitter.com Conference.
parallel.cymru/diweddariad-y-c

RT @Planet_TWI@twitter.com

In the new issue's article, novelist Mihangel Morgan graphically details one of the most versatile & visceral terms in all the Welsh language: ych-a-fi...

What do you find ych-a-fi?
planetmagazine.org.uk/current
planetmagazine.org.uk/shop
Thread 👇

🐦🔗: twitter.com/Planet_TWI/status/

Dyma gasgliad o gerddoriaeth Gymraeg newydd sbon ym mis Mai:
Here's a collection of new Welsh-language music in May:
parallel.cymru/miwsig/
@pystpyst@twitter.com @Ffrancon@twitter.com @meigwynedd@twitter.com @SER0LSER0L@twitter.com @Lleuwen@twitter.com

RT @S4C@twitter.com

Clasur arall ar gael i wylio nawr ar S4C Clic!

Another classic available to watch on S4C Clic now!

🐎 Tân ar y Comin
💻 S4C Clic

🐦🔗: twitter.com/S4C/status/1126140

Rhai o'r enwau a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd eleni gyda Gwisg Las:
Jonathan Davies @JonFoxDavies@twitter.com
Gareth Evans @mathemateg@twitter.com
Philip Moore @Fillop68@twitter.com
Tudor Owen @Tudor@twitter.com
Ken Owens @KenOwens1088@twitter.com
Dani Schlick @DaniSchlick1@twitter.com
Jeremy Vaughan @ACCJeremyV@twitter.com
parallel.cymru/gorsedd-2019/

Cyhoeddir rhai o'r enwau'r rheini a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd gyda Gwisg Werdd @eisteddfod@twitter.com
Catrin Finch @Catrin@twitter.com Finch
John Jones + Alun Roberts @johnacalun@twitter.com
Bethan Kilfoil @bethankilfoil@twitter.com
Geraint Løvgreen @ddim_yn_sant@twitter.com
Patrick Young @OPRACymru@twitter.com
parallel.cymru/gorsedd-2019/

Hoffech chi wybod mwy am gân poblogaidd Calon Lân? Dyma Dr Gramadeg @learncymraeg@twitter.com i'n helpu deall hi!
Would you like to know more about the popular song Calon Lân? Here's Dr Gramadeg @learncymraegABA@twitter.com to help us understand it!
parallel.cymru/ask-dr-gramadeg
@Cymraeg@twitter.com @popethcymraeg@twitter.com

RT @LlyfrauCymru@twitter.com

Llongyfarchiadau - Gwerthwyr Gorau Ebrill 2019!!
Ar gael yn eich siop lyfrau neu lyfrgell leol! @parallel_cymru@twitter.com @yrawrgymraeg@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/LlyfrauCymru/statu


Casgliad o luniau yn un lle:
A collection of images in one place:
parallel.cymru/cofiwch-drywery

@YesCymru@twitter.com @YesCaerdydd@twitter.com @indywalesfans@twitter.com @AUOBCymru@twitter.com @YesLlundain@twitter.com @YesAbertawe@twitter.com

RT @WelshBooks@twitter.com

'The Sea House' by @lucyowenwales@twitter.com (@FireflyPress@twitter.com) is the Children's Book of the Month, May 2019. @parallel_cymru@twitter.com @LlyfrDaFabBooks@twitter.com gwales.com/bibliographic/?isbn

🐦🔗: twitter.com/WelshBooks/status/

RT @LlyfrauCymru@twitter.com

'Elena' gan Geraint V. Jones (@YLolfa@twitter.com) yw Llyfr y Mis, Mai 2019. @parallel_cymru@twitter.com @yrawrgymraeg@twitter.com gwales.com/bibliographic/?isbn

🐦🔗: twitter.com/LlyfrauCymru/statu

Show more
Tŵt

Tŵt is the free and open microblog for Wales and the Welsh, at home and abroad.