Pinned toot

Dylai cyfnod preswylio 3 blynedd o leiaf fod yn ofynnol i bob ymgeisydd yn etholiadau’r Senedd
deisebau.senedd.cymru/deisebau

'dolig llawen i chi gyd! Gwasanaeth hanner nos cymun cyntaf hyfryd gyda fi heno yn Eglwys Llandingad, Llanymddyfri.

Treni, y gêm dim edrych yn dda gyfer Cymru. Ymlaen bois. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Y cymun bendigaid cyntaf yn Cymraeg gyda fi ddoe, gyda bobl o Llanfair ar y Bryn am Eglwys Llandingad, Llanymddyfri. Y bregeth: Y Bugail da, defaid a'r geifr, (Eseciel 34.11-16,20-24; Mathew 25.31-36). Deffro, Arglwyddd, erfyniwn arnat ewllys dy fyddloniaid.

Alpha @ Llandovery, got questions?
Alffa @ Llanymddyfri, yn dechrau yfory - cael cwestiynau?

Dw i'n dechrau fy'n gweinidogiaeth newydd yn Esgobaeth Tyddewi heddiw yn Llanymddyfri gyda gwasanaeth cyntaf yn Llandingat. Mae pawb yn hapus :)

Dw i'n byw yn Cymru nawr. Cartref newydd yn Llanymddyfri, Sir Gar.

Dw i'n byw yn Cymru nawr. Cartref newydd yn Llanymddyfri, Sir Gar.

Petition for teaching of BAME history in Wales' schools signed by 10,000 in 12 hours - Nation.Cymru nation.cymru/news/petition-for
The petition created by postgraduate student Angharad Owen calls on the Senedd to make it compulsory for all pupils to learn about the history of Wales’ minority communities and British colonialism.

The petition can be signed here.

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!