‪Roeddwn yn y cyfarfod rhanbarthol @plaidcymruvog heddiw lle wnaethom sgwrsio â @ianjamesjohnson arweinydd y grŵp @Plaid_Cymru yn y @vogcouncil -diddorol a defnyddiol! ‬

‪We went to the Rhanbarth meeting of Vale Plaid, and our Chair is here with council Plaid leader Ian Johnson! ‬

‪Some of our members protesting outside an Alun Cairns Production ©️. Ein aelodau gydag eraill yn protestio y tu allan i gynhyrchiad Alun bach.‬

plaidgyfwv.home.blog/2019/10/1

Braf cwrdd efo’r cefnwr dawnus @RhunapIorwerth
Great to meet Llangefni’s talented full back @Plaid_Cymru
Hefyd/Also mae @RhunapIorwerth Dirprwy Arweinydd yn y Senedd, ac Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol dros yr Economi a Chyllid / Deputy Senedd Leader and Shadow Cabinet Secretary for Economy and Finance

Arbennig cwrdd a @Dafydd_Wigley heddiw yn y Gynhadledd!
Awesome meeting the Wigmeister at the conference today! @Plaid_Cymru

Mwy o luniau o ddoe! More pictures from yesterday’s Pride! 🏳️‍🌈 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Diolch i @BarryVOGPride @PlaidBarry @ianjamesjohnson @PlaidPride @Plaid_Cymru @plaidcymruvog @AndrewM12306727

‪Gwelsoch chi ni ym Barri Pride heddiw?‬ did you see us today at Barry Pride?

Sioe y Fro Heddiw, dewch draw! At the Vale of Glamorgan show today, pop by!

Show more
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!